Đắk Nông: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nhân quyền trong sự phát triển kinh tế - xã hội

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Đắk Nông; Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Trịnh Thị Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ cùng các báo cáo viên đến từ các bộ, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền và 300 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền đến từ 22 địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023 là năm đánh dấu vai trò, vị thế của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn đối với công tác nhân quyền. Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2023 được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dân chủ, nhân quyền; thống nhất về nhận thức tư tưởng hành động từ Ban Chỉ đạo Trung ương đến địa phương đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền.

Hội nghị cũng là diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy mạnh công tác nhân quyền cấp cơ sở, đưa công tác này ngày càng phát huy hiệu quả thực chất ở từng địa phương, đóng góp vào thành tựu thúc đẩy, bảo đảm, bảo vệ quyền con người chung của quốc gia; đấu tranh với các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá ta.

Nhân quyền ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Nhân quyền ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị thế giới".

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ khẳng định: Nhân quyền ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, là một trong ba trụ cột hoạt động của Liên hợp quốc cùng với hòa bình, an ninh và phát triển. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực ngày càng có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến tình hình trong nước, hoạt động can thiệp chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền vẫn tiếp tục diễn ra với cường độ cao, đặc biệt  các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vấn đề thành lập công đoàn độc lập…

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đã thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè, cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Trong thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo Nhân quyền 63 tỉnh, thành phố, công tác nhân quyền đã chuyển động mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế, do vậy cần thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền ngay tại cấp cơ sở, trong đó cần chú ý đến các giải pháp chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm; nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình hình cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền với tinh thần chuyên sâu; nắm chắc chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; đảm an sinh xã hội, bảo đảm tốt hơn quyền của người dân, đồng thời đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân quyền đối với địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Đắk Nông cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nhân quyền trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở các địa phương, sau gần 20 năm phát triển, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế của địa phương được nâng lên, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

Đặc biệt trong 2 năm qua, tỉnh đã triển khai cải cách hành chính mạnh mẽ, thể hiện qua chỉ số CPI cấp tỉnh từ vị trí áp chót của 63 tỉnh, thành phố đã tăng lên 14 bậc; bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt trong bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số. 

Đồng chí Hồ Văn Mười cũng thẳng thắn nhìn nhận, tuy tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là các hoạt động lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Nhận thức về vấn đề quyền con người của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đầy đủ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Hơn 300 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Hội nghị đã nghe các chuyên gia đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày các chuyên đề về các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác nhân quyền, như: công tác thông tin đối ngoại về quyền con người và công tác đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; quyền của người lao động trong các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết và công tác nhân quyền trong tình hình mới…

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, bất cập để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng của người dân, nhất là liên quan đến quyền tự do tôn giáo, quyền của đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề đất đai..., tránh tạo sở hở để bên ngoài lợi dụng, xuyên tạc; Chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, kịp thời phát hiện chủ động ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động của các đối tượng chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất