Lai Châu có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021
Bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Lai Châu

Bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2006 tính theo chuẩn nghèo là 15,5%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo của thành thị, nông thôn và các vùng năm 2006 đều giảm so với các năm trước đó. Vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (4,6%), vùng Tây Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (39,4%).

Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều là 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (0,2%), vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (13,4%).

10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021 gồm: Lai Châu, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Bình, Bắc Kạn, Đắk Nông và Đắk Lắk.

Đặc biệt, Lai Châu là tỉnh có có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021 khi giảm từ 58,2% năm 2006 xuống 27,9% năm 2021. Như vậy, sau 16 năm, tỷ lệ hộ nghèo của Lai châu đã giảm đi 30,3%.

Sau Lai Châu, Hà Tĩnh là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh thứ hai cả nước giai đoạn 2006-2021. Tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh giảm từ 31,5% năm 2006 xuống còn 5,9% năm 2021. Cùng với đó, Hòa Bình có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 32,5% năm 2006 xuống còn 8,2% năm 2021; Thanh Hóa có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,5% năm 2006 xuống còn 6,3% năm 2021; Lào Cai có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35,6% năm 2006 xuống còn 14,8% năm 2021.

Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,5% năm 2006 xuống còn 8,1% năm 2021; Quảng Bình có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,5% năm 2006 xuống còn 7,7% năm 2021; Bắc Kạn có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39,2% năm 2006 xuống còn 20,6% năm 2021; Đắk Nông có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,5% năm 2006 xuống còn 8,2% năm 2021; Đắk Lắk có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,3% năm 2006 xuống còn 7% năm 2021.

Sau 16 năm, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Bình, Bắc Kạn, Đắk Nông và Đắk Lắk có tỷ lệ hộ nghèo giảm lần lượt là 25,6%; 24,3%; 21,2%; 20,8%; 20,4%; 18,8%; 18,6%; 18,3% và 17,3%.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất