Ra mắt Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng
Toàn cảnh buổi ra mắt

Toàn cảnh buổi ra mắt.

Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, in-tơ-nét và các thiết bị kỹ thuật số ngày càng hiện diện nhiều hơn và có tầm quan trọng trong cuộc sống của trẻ em ngày nay. Việt Nam có trên 24,7 triệu trẻ em, phần lớn các em được tiếp cận và sử dụng các thiết bị kết nối in-tơ-nét. Thời gian trẻ dùng in-tơ-nét lên tới 6-7 giờ mỗi ngày. Độ tuổi trẻ em Việt Nam sử dụng in-tơ-nét đang ngày càng trẻ hoá, đa số bắt đầu sử dụng chủ động 9-11 tuổi, trong khi phần lớn các em chưa được tiếp cận và trang bị các kiến thức, kỹ năng để phòng, chống các nguy cơ tác động tiêu cực và tự bảo vệ trên mạng.

Trước thực trạng đó, Câu lạc bộ được thành lập nhằm tăng cường sự kết nối giữa các bên liên quan, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ngày 15-8-2023, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng (VCSC - Vietnam Cyber Safety for Children Club).

Theo đó, VCSC sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên mạng; phối hợp với các cơ quan nhà nước tuyền truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng một cách hiệu quả thiết thực; thúc đẩy xây dựng các nội dung hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, VCSC cũng sẽ giúp VNISA xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh; góp phần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em và nhóm giải pháp hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất