Các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Long An

Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; khuyết 1 vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ bầu bổ sung sau.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh khóa X. Với kết quả 100% đại biểu tán thành, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa X. Phó Chủ tịch UBND tỉnh là đồng chí Nguyễn Minh Lâm và đồng chí Phạm Tấn Hòa; khuyết 1 vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ bầu bổ sung sau.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn bầu trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh khóa X; bầu 19 ủy viên UBND tỉnh và 42 vị hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất