Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Cụ thể, tại Quyết định số 995/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại Quyết định số 997/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành, Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Thanh tra Chính phủ

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất