Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tái cử

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV với 100% số phiếu. Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. Các đồng Vũ Thị Diệu Linh, Bùi Thị Hương, Nguyễn Thị Huệ được bầu làm trưởng các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.

Các đồng chí: Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIII; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 100% đại biểu cũng tán thành bầu 20 ủy viên UBND tỉnh và 23 đại biểu hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Thường trực UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất