Tổng Giám đốc 2 cơ quan thông tấn, báo chí thôi giữ chức vụ từ 1-6


Chân dung đồng chí Nguyễn Đức Lợi (trái) và đồng chí Nguyễn Thế kỷ (phải)

Cụ thể, tại Quyết định 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam từ ngày 1-6-2021.

Tại Quyết định 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 1-6-2021.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất