Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2020

Mở đầu Tạp chí số này trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách mạng miền Nam giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về cách mạng miền Nam: Miền Nam là ruột thịt, xương máu của chúng ta. Miền Nam oanh liệt đã nêu cao ngọn cờ kháng chiến đầu tiên và đã chiến đấu anh dũng…   

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số này mở đầu là bài viết “V.I.Lê-nin với công tác tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Lê Quang Hoan (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin. Trong bài viết, tác giả đưa ra 4 nội dung nổi bật trong tư tưởng của V.I.Lê-nin về công tác tổ chức để nhấn mạnh: Mặc dù chưa có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng của V.I.Lê-nin về khoa học tổ chức nhưng có thể khẳng định V.I.Lê-nin có vị trí quan trọng trong lịch sử khoa học tổ chức.    

Trong bài viết “Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở ở một số địa phương”, tác giả Ngô Khiêm đã điểm qua tình hình triển khai, cách chuẩn bị và tổ chức một số đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ TP. Hà Nội, Hải Dương, Lào Cai, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, là thông tin bổ ích để các đảng bộ cơ sở khác tham khảo, học tập.

Bài viết “Tinh gọn bộ máy – Dấu ấn nhiệm kỳ” của tác giả Trần Xuân là cái nhìn tổng hợp về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị đã được triển khai quyết liệt, tạo bước đột phá với nhiều kết quả quan trọng.

“Khi cấp ủy, chính quyền và người dân có được tiếng nói chung” của tác giả Phạm Giang khẳng định: Việc tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe, kịp thời giải quyết bức xúc của người dân là một trong những giải pháp được nhiều cấp ủy triển khai. Đây còn là một “kênh” để góp phần đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ.  

Bài viết “Phát triển đảng viên trong sinh viên ở Hà Nội: Dễ mà khó” của tác giả Ngọc Anh cho độc giả thấy công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Hà Nội mặc dù còn nhiều “dư địa” nhưng cũng có một số “điểm nghẽn”, từ đó tác giả đề xuất cần có những giải pháp tháo gỡ linh hoạt để công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Hà Nội đạt kết quả tốt hơn.

Chuyên mục Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở đầu là bài viết “Bắc Giang: 5 kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở” của tác giả Nguyễn Đăng Liệu (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang). Trong bài viết, tác giả cho độc giả thấy sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, từ đó tác giả rút ra 5 kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Bắc Giang.

Bài viết “Ninh Bình chủ động, tích cực tổ chức đại hội đảng bộ các cấp” của tác giả Chúc An (Ban Tổ chức Trung ương) viết về Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ động, tích cực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy để đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.

Nằm trong chùm bài phản ánh kết quả và kinh nghiệm về đại hội đảng bộ cấp cơ sở số này, bài viết “Kết quả và kinh nghiệm đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Hà Tĩnh” của tác giả Hải Yến là những kinh nghiệm của Tỉnh ủy Hà Tĩnh sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại 4 đảng bộ cơ sở với những chỉ đạo sát sao, bài bản.

Bài viết “Huyện Cần Đước thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng” của tác giả Hải Âu là những cảm xúc khi về thăm huyện Cần Đước. Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tác giả cho thấy được sự tập trung, quyết liệt, thực hiện nghiêm việc triển khai, quán triệt chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của Huyện ủy Cần Đước.

“Kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở ở Khánh Hòa” của tác giả Mai Trang (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa) cho người đọc thấy sự tích cực trong triển khai của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa để hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở với nhiều kết quả. Tác giả đã rút ra 4 kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội điểm, đây được coi là cơ sở để khi tiến hành đại hội đại trà ở Khánh Hòa được thành công.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi mở đầu là bài viết “Phát triển lý luận về mô hình và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của PGS, TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương). Với 8 luận điểm chính, tác giả khẳng định: Qua thực tiễn Đảng ta từng bước hình thành, không ngừng bổ sung, hoàn thiện và phát triển theo đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN trên tất cả mọi phương diện. Đó cũng là quá trình hình thành, bổ sung hoàn thiện lý luận về mô hình xã hội XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đây là thông tin hữu ích cho việc chuẩn bị và thảo luận các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bài viết “Những điểm mới trong chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương” của tác giả Nguyễn Văn Tùng (Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương), tác giả đã nhìn lại 5 năm thực hiện Quyết định số 242-QĐ/TW ngày 15-4-2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương” để đánh giá những mặt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, từ đó có căn cứ đề xuất Ban Bí thư (khóa XII) ban hành một quy định mới có nhiều điểm mới là Quy định số 215-QĐ/TW ngày 2-1-2020.

Bài viết “Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức” của tác giả Nguyễn Hương khẳng định vấn đề đạo đức công vụ là vấn đề liên quan đến sự thành bại, tồn tại và phát triển của nền hành chính nhà nước, là yếu tố cốt lõi bảo đảm cho mọi hoạt động của nhà nước có hiệu quả. Từ đó, tác giả đưa ra 5 giải pháp để nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “Ngăn chặn suy thoái: Cách làm hay ở Tân Phú” của tác giả Đinh Thành viết về Đảng bộ quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) có cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả với những giải pháp cụ thể, phù hợp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Xây dựng đô thị thông minh ở khu vực Đông Nam Bộ” của các tác giả Nguyễn Văn Điển - Hà Thị Việt Thúy (Học viện Chính trị khu vực II) nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài viết cho độc giả thấy bức tranh đô thị vùng Đông Nam Bộ đã có sự đổi thay lớn, đáng tự hào, nhất là trong thời kỳ kỷ nguyên kinh tế số, các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã tập trung lãnh đạo xây dựng đô thị thông minh, bảo đảm phát triển bền vững.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Địa chỉ đỏ giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử” của tác giả Vũ Thị Hồng Thắm (Học viện Tài chính). Bài viết giới thiệu với bạn đọc về Bảo tàng Lịch sử quốc gia, một trong những đơn vị vinh dự được 6 lần đón Bác Hồ về thăm và làm việc trong khoảng thời gian từ năm 1959 đến năm 1964.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức giới thiệu tới độc giả bài viết “Cán bộ tổ chức với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp” của tác giả Nguyễn Hồng Chương. Bài viết là những hoài niệm của người làm cán bộ tổ chức về những kỳ đại hội đã qua để khẳng định: Cán bộ tổ chức phải là người tham mưu giúp cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phải đánh giá đúng tình hình, trung thực, khách quan, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới để góp phần xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Chống dịch như chống giặc” của tác giả Diệp Chi. Bài viết là ý kiến bình luận đậm tính thời sự khi đại dịch COVID-19 ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp; cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, thể hiện cao độ sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta với tính thần “Chống dịch như chống giặc”.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt đăng bài “Gặp gỡ bác sỹ “quốc dân” giữa đại dịch COVID-19”. Bài viết là cuộc gặp gỡ giữa cô phóng viên trẻ Ngọc Anh với đảng viên - bác sỹ Trần Quốc Khánh (công tác tại Bệnh viên Việt Đức), chủ tài khoản facebook Trần Quốc Khánh (Bác sỹ Khánh) có dấu tích xanh nổi tiếng, uy tín với hơn 120.000 người theo dõi với những bài đăng chia sẻ kiến thức liên quan tới cách phòng, chữa bệnh mùa dịch, là tâm sự của người chiến sỹ “áo trắng” đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch giữa tâm điểm mùa dịch COVID-19.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này có bài viết “Liêm chính” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ câu chuyện trên chuyên mục Góc nhìn của VnExpress của Gian Ri-bờ-níc (người Ba Lan), tác giả bàn tới sự liêm chính của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên. Từ đó, nhà văn khẳng định chỉ có đạo đức mới cứu giúp con người ta ra khỏi các tệ nạn xấu xa.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng Đảng đăng tải thông tin “8 nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý II-2020” của tác giả Bảo Yến.    

Chuyên mục Quốc tế số này có bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Ngô Khiêm. Trong bài viết, từ cách làm hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các nước như Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Hàn Quốc, Xin-ga-po, tác giả đã rút ra những kinh nghiệm quý cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về đại hội đảng, công tác cán bộ... 

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…  

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất