Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2021

Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về công tác chính sách cán bộ: Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Đảng ta không lo riêng cho một đồng chí nào hết. Đảng lo việc cho cả nước. Đó là chính sách cán bộ.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số này giới thiệu với bạn đọc bài viết “Những bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Yến (Trường Đại học Nội vụ) nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người viết đã điểm lại những dấu mốc năm tháng quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của Người và sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, từ đó khẳng định đây chính là những dấu mốc lịch sử quan trọng để lại bài học, kim chỉ nam soi đường cho toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới để đi tới đích trên con đường muôn dặm của lịch sử, vì độc lập dân tộc và CNXH.

Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác, chuyên mục đăng bài viết “Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Dẫn dụ từ quan niệm về hạnh phúc, tác giả nhắc tới việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được ghi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tư tưởng chỉ đạo là muốn đạt được mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc thì phải đem sức toàn dân ta mà đấu tranh giành lấy, dựng xây và kiến tạo.

Tiếp theo là bài viết “Chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội: Cái nhìn từ thực tiễn” của tác giả Ngọc Thảo (Ban Tổ chức Trung ương). Sau thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, chỉ đạo giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử, không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trong đó có 322 đồng chí thuộc diện BTV tỉnh ủy quản lý và 44 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ngoài chính sách chung, trong bài viết đã đề cập tới chính sách đặc thù của một số địa phương nhằm kịp thời động viên, chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn nhân sự phù hợp.

Bài viết “Một chính sách - nhiều kết quả” của tác giả Phạm Đức Phong (Hệ 5 – Học viện Chính trị) cũng đề cập tới nội dung chế độ, chính sách dành cho cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở cả 3 cấp ở các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Tây Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng.

Bài viết “Lào Cai chú trọng thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp” của tác giả Ngô Hữu Quý (Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai) đã cho độc giả thấy được sự linh hoạt trong thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng việc tư vấn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, động viên, khuyến khích tinh thần gương mẫu vì lợi ích chung để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện.

Bài viết “Bắc Ninh thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử” của tác giả Hồ Thị Hồng Nhung (Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh) cũng gửi tới bạn đọc tạp chí một cách triển khai phù hợp, linh hoạt của tỉnh trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, từ đó rút ra 4 kinh nghiệm để nhiều tỉnh, thành khác học hỏi trong triển khai, thực hiện.

Bài viết “Thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 – kinh nghiệm của Nghệ An” của tác giả Hồ Đăng Tài (Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An) cũng là một bài viết giúp các tỉnh, thành khác trong cả nước học hỏi kinh nghiệm của Nghệ An để thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 ở địa phương mình.  

Tiếp theo là kỳ 1 “Quan trọng nhất nhưng yếu nhất?” của chùm bài dài 4 kỳ “Giải “bài toán khó” trong đánh giá cán bộ” của tác giả trẻ Ngọc Anh, cung cấp, lý giải cho bạn đọc thực trạng đánh giá cán bộ của nước ta. Thời gian qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác đánh giá cán bộ được ban hành, tuy nhiên khi thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, hiệu quả chưa cao.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số này gửi tới độc giả bài viết “TP. Thái Bình đổi mới việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp” của tác giả Hồng Văn. Với cách làm quyết liệt, khoa học trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, đây có thể coi là bước đầu tiên cho việc triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của TP. Thái Bình.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này gửi tới bạn đọc kỳ 3 “Cán bộ, đảng viên phải phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ mẫu mực” trong tổng số 5 kỳ chùm bài viết “Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” của tác giả Trần Đình Huỳnh. Từ tác phẩm “Người cách mạng mẫu mực” của Hồ Chí Minh viết trong thời gian Người ở Quảng Châu (Trung Quốc), tác giả Trần Đình Huỳnh đã đúc rút ra những yêu cầu, điều kiện để làm một người cán bộ cách mạng kiểu mẫu hôm nay phải hội tụ 9 “cần”, 3 “đủ”. Những tư tưởng này của Hồ Chí Minh cũng chính là “sợi chỉ đỏ” chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện mục đích, yêu cầu và nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.  

Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực tham mưu cấp chiến lược về kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế” của tác giả Đậu Văn Côi (Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương) cung cấp cho bạn đọc khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của nguồn nhân lực tham mưu cấp chiến lược về kinh tế ở Việt Nam; từ thực trạng, tác giả đưa ra những kiến nghị, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực này của nước ta giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này gửi đến độc giả bài viết “4 kinh nghiệm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Đinh Thành. Sau hơn 8 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã kết nạp được hàng chục chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện...

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này đăng bài viết “An Giang lan tỏa nhiều việc làm thiết thực” của tác giả Hạnh Châu. Bài viết đã cho người đọc thấy được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng của An Giang trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó thêm tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo Bác.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này là bài viết “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh thiết thực làm theo lời Bác” của tác giả Hải Âu viết về Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh với nhiều mô hình  hay, tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ và toàn xã hội.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này gửi đến độc giả kỳ đầu tiên “Những vấn đề đặt ra” trong chùm bài viết “Chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp: Nhiều vấn đề cần giải quyết” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp luôn phát sinh nhiều vấn đề cần kịp thời giải quyết, tránh cho cán bộ có những tâm tư không đáng có, những mặc cảm tâm lý “Còn duyên kẻ đón người đưa/ Hết duyên đi sớm, về trưa mặc lòng”. Chùm bài viết là những suy nghĩ, cảm nhận, kinh nghiệm nghề nghiệp của một người nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức xây dựng Đảng nên sẽ đem đến cho độc giả những thông tin cần thiết, bổ ích.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này là bài viết “Thông điệp hành động” của tác giả Mai Anh. Đây là những cảm nhận vể phiên họp Chính phủ đầu tiên, sau kiện toàn nhân sự Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ yêu cầu “bắt tay ngay vào công việc, làm việc nào rõ dứt việc đó” với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách  nhiệm” và chỉ một ngày sau Nghị quyết phiên họp đã được Thủ tướng ký ban hành. Nghị quyết phiên họp đã đưa ra những thông điệp quan trọng, thể hiện tầm nhìn và phương thức hành động của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này là bài viết “Người đảng viên trẻ làm “sống lại” những “cánh đồng chết”” của tác giả Ngô Khiêm viết về nữ đảng viên trẻ sinh năm 1988 Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Hợp tác xã Đan Nhiễm (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội), gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2020, người đã tạo ra nhiều hoạt động có giá trị cộng đồng, tạo dựng giá trị bền vững ngay trên chính cánh đồng quê hương.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này tiếp tục gửi đến bạn đọc kỳ 2 “Đồng chí những người chung chí hướng” trong chùm bài dài 3 kỳ có nhan đề “Mạn đàm về tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” của nhà văn Ma Văn Kháng. Trong bài viết, nhà văn bàn đến hai từ đồng chí, hai từ thiêng liêng cao quý không chỉ dùng trong kháng chiến, chiến đấu trên chiến trường mà ngày nay còn được dùng nhiều với hàm ý chỉ những con người cùng chung một khát vọng cháy bỏng hòa quyện với một xúc cảm dân tộc lớn lao là thực hiện thắng lợi những mục tiêu cao cả mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này là thông tin “Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này có bài viết “Đôi nét về đánh giá công chức ở Hoa Kỳ” của hai tác giả Trần Thị Minh và Ngô Xuân Thủy (Viện Khoa học Tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết mang đến cho người đọc những thông tin về cách đánh giá cán bộ của nền công vụ Hoa Kỳ, một nền công vụ được coi là mô hình hiệu quả trên thế giới với lịch sử hơn hai thế kỷ. Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, đảng viên…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2021, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất