Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2020 - SỐ ĐẶC BIỆT kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020)

Tiếp theo là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tổ chức xây dựng Đảng giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Về mặt tổ chức: Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức. Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng.

Chuyên mục Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng mở đầu là bài viết “Tập trung tham mưu tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đây là bài phát biểu của đồng chí nhân dịp dự và chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu lại toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Bài viết “Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao với tinh thần chủ động, tích cực” của tác giả Nguyễn Thanh Bình (Ủy viên Trung ương  Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020) cho độc giả tạp chí thấy nhiệm kỳ qua Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; coi trọng xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn, góp phần không nhỏ vào thành công của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài viết “Những dấu ấn trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” của tác giả Mai Văn Chính (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) cho bạn đọc thấy một số kết quả quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thời gian qua. Từ thực trạng, bài viết chỉ ra những hạn chế và rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bài viết “Nhìn lại một nhiệm kỳ công tác tổ chức xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên” của tác giả Hà Ban (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) với những số liệu và dẫn chứng cụ thể đã cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bài viết “Kết quả bước đầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” của tác giả Hoàng Đăng Quang (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) cho độc giả thấy được một số kết quả bước đầu trong đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới. Từ đó, bài viết đưa ra 3 kinh nghiệm cũng như nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cần phải thực hiện để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bởi đây là công việc gốc của Đảng, nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Bài viết “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” của tác giả Nguyễn Quang Dương (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) khẳng định bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Bài viết “Bộ Nội vụ với việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của tác giả Lê Vĩnh Tân (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cung cấp cho bạn đọc tạp chí thấy được kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố với những chuyển biến rõ rệt. Từ đó, tác giả đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Bài viết “Về vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử Quốc hội và HĐND” của tác giả Trần Văn Túy (Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội) khẳng định bầu cử là hành động cụ thể chứng minh bản chất nền dân chủ nhân dân. Từ đó, bằng kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước nói chung và công tác bầu cử nói riêng, người viết đưa ra 5 vấn đề cần quan tâm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuyên mục Những kỷ niệm với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng mở đầu là bài viết “Một chặng đường có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng” của PGS, TS. Tô Huy Rứa (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết là những tình cảm, những hồi ức của PGS, TS. Tô Huy Rứa với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành trong thời gian đảm nhận trọng trách Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trong bài viết, tác giả đã khẳng định nhiệm kỳ 2010-2015 là một nhiệm kỳ với rất nhiều công việc, dẫu biết rằng không tránh khỏi những hạn chế, thiết sót, khuyết điểm, nhưng vẫn có thể nói rằng Ban Tổ chức Trung ương nói riêng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

Còn trong bài viết “Gặp lại nữ Phó Trưởng ban năm xưa”, tác giả Thành Sáng cho người đọc tạp chí thấy được hình ảnh một cán bộ nữ lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, luôn giản dị, xông xáo, hết lòng vì công việc. Đó là cô Nguyễn Thị Kim Hồng, người đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tròn 10 năm từ sau Đại hội VIII đến hết Đại hội X.

Trong bài viết “Chuyện bây giờ mới kể” của tác giả Nguyễn Đông Sương (nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) lại là những hồi ức cách đây đã 15 năm, vào cuối 2005, thời điểm toàn Đảng đang gấp rút chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Khi đó đồng chí được phân công điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ việc phục vụ công tác nhân sự đại hội. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, đồng chí ôn lại những cảm xúc, kỷ niệm khó quên và cũng chia sẻ với những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng kinh nghiệm: Phải luôn CHU ĐÁO, CHI TIẾT, CẨN TRỌNG trong từng việc nhỏ mới phục vụ cho đại sự thành công.

Bài viết “Người làm nghề tổ chức phải có Tâm và Tầm” là cuộc trò chuyện giữa đồng chí Lê Huy Ngọ (nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương) với phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng. Đằng sau những câu chuyện nghề mà ông kể là lời nhắn nhủ của ông đối với những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng - người “gác cổng” cho Đảng: Thách thức lớn nhất là vượt qua chính mình, là chống tiêu cực và sự bảo thủ ngay từ chính đội ngũ cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.  

Bài viết “Mỗi độ tháng 10 về...” của tác giả Nguyễn Văn Vỵ (nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La) là những kỷ niệm sâu sắc của tác giả trong quãng thời gian 4 năm rưỡi gắn bó với công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Sơn La.

“Tản mạn chuyện nghề tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Lê Minh Tuấn (Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định) là suy nghĩ, kỷ niệm của một người có 30 năm công tác và vẫn đang gắn bó với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đó còn là niềm tự hào của tác giả về những năm tháng được cống hiến, được trưởng thành và mong ước sẽ tiếp tục được làm nghề, tiếp tục đồng hành cùng với các đồng nghiệp thân quý của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số này mở đầu là bài viết  “Lo việc “then chốt” của “then chốt”” của tác giả Thanh Hải. Bài viết là sự tổng hợp, nhìn lại một nhiệm kỳ qua của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII bằng việc ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về công tác cán bộ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch; lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những bất cập, bức xúc từ thực tiễn đặt ra.

Bài viết “Một năm nhìn lại việc thực hiện Quy định 205” của tác giả Đỗ Anh đánh giá sau 1 năm sau thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” đã có những tín hiệu rất tích cực, từ đó khẳng định Quy định 205 là một trong những cái “lồng cơ chế” để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Bài viết “Tuyên Quang: Một số cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng” của tác giả Ngô Khiêm cho người đọc thấy thời gian qua Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng: Chủ động sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ; quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả Vũ Đức Bảo (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội) trong bài viết “Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội” đã nhìn lại một nhiệm kỳ qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố bằng 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, 3 khâu đột phá trên các lĩnh vực, đạt được kết quả toàn diện.

Bài viết “Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng”, tác giả Võ Văn Thương (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) đã cho người đọc thấy được những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ thành phố. Mặc dù với nhiều khó khăn cần tập trung giải quyết nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh  tế - xã hội.

Trong bài viết “Nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Nam”, tác giả Nguyễn Chín (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam) cho thấy Tỉnh ủy Quảng Nam đã tiếp tục đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ “then chốt”, trong  đó việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ được chú trọng thực hiện gắn với đổi mới, từng bước tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bài viết “Tây Ninh: Kinh nghiệm đưa đảng viên ở đồn biên phòng về sinh hoạt tại chi bộ ấp” của tác giả Đinh Dương cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ ấp sau 4 năm thực hiện Quyết định số 1068-QĐ/TU ngày 26-9-2016 của BTV Tỉnh ủy Tây Ninh về việc ban hành quy định tạm thời “về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy các xã biên giới”.

Bài viết “Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” của tác giả Dương Nhật Dân (Phó Giám đốc Viện) nhìn lại từ khi thành lập (12-10-1960) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Viện đã có những bước trưởng thành vững mạnh, trong đó phải kể đến sự trưởng thành cả về chất và lượng của đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, đội  ngũ cán bộ của Viện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, từ đó tác giả đưa ra 5 giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở đầu là kỳ cuối “Để Đảng ta mãi mãi được tin yêu” của loạt bài dài 5 kỳ “Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường” của PGS, TS. Trần Đình Huỳnh. Người viết đi từ truyền thống vẻ vang của Đảng từ đó “hiến kế” cho Đảng làm như thế nào để “phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ cách mạng”. Đó cũng chính là “cẩm nang thần kỳ” để Đảng ta mãi mãi được Nhân dân kính trọng, tin yêu.

Chuyên mục này cũng gửi đến độc giả bài viết “Công tác tổ chức - cán bộ nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XII” của tác giả Nguyễn Minh Tuấn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Bài viết cho độc giả thấy được những dấu ấn quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và những yêu cầu mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIII sắp tới.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này có bài viết “Văn hóa tổ chức” của tác giả Trần Xuân Đỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020). Bài viết khẳng định: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức của cả hệ thống chính trị nước ta.

Tiếp theo trong chuyên mục này là bài viết “Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám đột phá” của tác giả Trần Thu Thủy. Đây là bài viết thứ 4, bài viết cuối cùng trong loạt bài dài 4 kỳ của nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương bàn về vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.   

Trang TP. Hồ Chí Minh số này gửi tới độc giả bài viết “Dấu ấn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Hồ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh). Từ những thành công nhưng cũng có những khó khăn, vướng mắc, tác giả khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, “vì cả nước”, “cùng cả nước” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này gửi đến bạn đọc bài viết “Kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XII của Ban Tổ chức Trung ương” của tác giả Mai Anh. Nhiệm kỳ này, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết Trung ương cùng các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Bài viết “Vĩnh Phúc vững bước vào nhiệm kỳ mới” của tác giả Thanh Hằng là sự nhìn lại những thành công trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Với một nhiệm kỳ nhiều quyết tâm, sáng tạo, với những thành công đã đạt được, Vĩnh Phúc đã nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này gửi tới độc giả bài viết “Hiệu quả thiết thực từ một phong trào thi đua” của tác giả Văn Sáng. Bài viết là sự tổng kết, nhìn lại phong trào thi đua của Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 11 ban tổ chức tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, Cụm đã tích cực phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Ngành: duy trì đều đặn sơ kết, tổng hết đánh giá công tác thi đua để từ đó giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo, kinh nghiệm hay của từng địa phương, đơn vị.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này đăng bài viết “Yêu cầu “3 đúng” và bản đồ nhân lực, nhân tài” của cây bút quen thuộc Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Trong bài viết, bằng kinh nghiệm nhiều năm của người cán bộ tổ chức, tác giả đã đưa ra một “quy chuẩn” 3 đúng (chọn đúng người, giao đúng việc, vào đúng lúc). Đây được xem là khâu đầu, quan trọng nhất trong quy trình công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự nói riêng. 

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Cán bộ tổ chức phải tinh tường” của tác giả Hữu Định. Bài viết bàn về những phẩm chất cần có của người cán bộ tổ chức, những người “gác cổng” cho Đảng cần thực sự công tâm, khách quan, tinh tường trong mọi trường hợp và hoàn cảnh.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này là bài viết “Chuyện về người chưa bao giờ hết say nghề tổ chức” của tác giả Lưu Ly. Bài viết là những câu chuyện xoay quanh người cán bộ tổ chức Nguyễn Hồng Chương gần 20 năm gắn bó với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, giờ đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng ông vẫn đau đáu với nghề, góp nhặt những kinh nghiệm, kỷ niệm về quãng thời gian công tác đã qua để cùng cây bút cho ra đời những tác phẩm báo chí rất “đời” về nghề tổ chức.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này là kỳ cuối “Thẳng lưng, gù lưng” trong loạt bài dài 4 kỳ “Nhận diện để sàng lọc dưới góc nhìn của nhà văn” của nhà văn đã khá quen thuộc với độc giả cả nước Ma Văn Kháng. Bài viết là cái nhìn của nhà văn bàn về một kiểu người, một nhân cách sống luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những người xung quanh khi không giữ được phẩm giá của mình. Những con người này cần phải sàng lọc ra khỏi cơ quan, tổ chức nếu họ không chủ động thanh lọc bản thân mình để sống “thẳng lưng”, một cách sống ngay thẳng, chân chính, biết đứng về phía lẽ phải.

Chuyên mục Quốc tế gửi đến bạn đọc bài viết “Cải tổ bộ máy, thanh lọc biên chế ở một số nền công vụ tiên tiến” của tác giả Ngọc Anh. Bài viết là cái nhìn phân tích, tổng hợp về bộ máy, biên chế ở một số nước có nền công vụ tiên tiến như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Pháp, Đức... Cách làm của các nước này trong cải tổ bộ máy, thanh lọc biên chế sẽ là những kinh nghiệm quý cho Việt Nam.

Trang Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc thông tin “Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ tám” (P.V).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác đảng viên, chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất