Ðối ngoại năm 2018: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Ðối với toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, năm 2018 là năm bản lề - năm giữa nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng XII, có ý nghĩa rất quan trọng trong tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðại hội Ðảng XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Nhìn lại năm 2018 đầy ắp sự kiện, công tác đối ngoại của Ðảng và Nhà nước tiếp tục phát huy thành công rực rỡ của năm 2017, nâng cao vị thế của đất nước trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thể thao, văn hóa...

Quan hệ đối tác nghị viện Á - Âu và nỗ lực giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu và mội trường

Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP) là cơ chế được hình thành trong khuôn khổ Diễn đàn ASEM, tổ chức hai năm một lần và luân phiên giữa hai châu lục. Hội nghị ASEP là diễn đàn để các nghị sĩ của hai châu lục thảo luận, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các quốc gia châu Á và châu Âu, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các nghị viện của hai châu lục.

Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính – Kinh nghiệm của Trung Quốc

Kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa vào năm 1978 cho đến nay, Trung Quốc đã qua nhiều đợt cải cách hành chính với chu kỳ cơ bản là 5 năm một lần, trong đó nhiều đợt cải cách tập trung vào mục tiêu tinh giản bộ máy chính quyền; giảm số lượng, nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức; kết hợp giữa tinh gọn bộ máy với cắt giảm thủ tục hành chính.

Dấu mốc mới, xung lực mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Hungary theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương HOÀNG BÌNH QUÂN cho biết, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, tạo những dấu mốc mới, động lực mới, đưa quan hệ của ta với Nga và Hungary bước sang giai đoạn phát triển mới; củng cố và thắt chặt sự tin cậy chính trị. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy toàn diện và nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các tỉnh phía bắc CHDCND Lào

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện nội dung, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX và lần thứ X về công tác xây dựng đảng, đảng bộ các tỉnh phía bắc CHDCND Lào đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều đề án quan trọng liên quan tới tổ chức bộ máy và cán bộ. Một trong những đề án lớn đã và đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả đó là: Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, cán bộ chủ chốt của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị trong tỉnh. 

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Ở Pháp, đội ngũ công chức luôn được đánh giá cao, được coi là lực lượng có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và quản lý một nhà nước pháp quyền hiện đại, hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng dân cư và xã hội với hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức trở thành một trong những điều kiện có tính quyết định để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của nền hành chính Pháp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất