Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2018

Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2018

  • 12
  • 2018

Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ chí minh nói về chính sách xã hội

***

Tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”

Phạm Giang

Nhìn lại 5 năm thực hiện xét, công nhận người hoạt động cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

Trương Quốc Bảo Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ

Ba kinh nghiệm của Quảng Trị trong giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng

Minh Anh

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở một số địa phương

Phan Nam

Nhiều địa phương thực hiện chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thanh Xuân

Khắp nơi sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Diệp Chi

Xây dựng cốt cán trong tôn giáo - nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận ở Điện Biên

PHAN THỊ TRANG ĐOAN Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực ở TP. Cần Thơ

Nguyễn Hoàng Ba Giám đốc Sở Nội vụ

Nghiên cứu - trao đổi

Về thực hiện cơ chế, chính sách cán bộ ở cơ sở

Hồng Văn

Xây dựng tiêu chí về lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên

PGS, TS. Nguyễn Trung Kiên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và CQNN, Học viện An ninh nhân dân

Trang Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Ths. Lê Đức Chín Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.HCM

Nghị quyết và cuộc sống

Điểm nhấn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Quân đội

TS. Đỗ Văn Dạo Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Lâm Đồng tạo chuyển biến tích cực qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

ĐINH THÀNH

Chính sách bảo hiểm xã hội - Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

NHỊ HÀ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sẵn sàng sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc

HỒNG LINH

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Thực hiện chính sách cán bộ - nhìn từ góc độ làm nghề tổ chức xây dựng đảng

Bùi Văn Tiếng Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Ý kiến đảng viên

Cam kết chính trị

Tuấn Minh

Đảng viên phấn đấu tốt

Ấn tượng về một bí thư chi bộ vùng cao

Nguyễn Thúy Mai Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Sinh hoạt đảng

Lý tình phân minh

Ma Văn Kháng

Thông tin công tác xây dựng đảng

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo 2 đề án của Ban Tổ chức Trung ương

Thu Huyền

Quốc tế

Ba điểm nhấn trên đường đổi mới và phát triển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

BUN-MI CHAT-THA-VÔNG

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 12/2018

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Tổng mục lục Tạp chí Xây dựng Đảng năm 2018

Tổng mục lục Tạp chí Xây dựng Đảng năm 2018

Mới nhất

Xem nhiều nhất