Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2019

Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2019

  • 5
  • 2019

Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về nêu gương của cán bộ, đảng viên

***

Tư tưởng C.Mác về tính tiên phong của đảng viên và yêu cầu nêu gương của đội ngũ đảng viên hiện nay

PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hành dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng

TS. Trần Thị Phúc An Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

PGS, TS. Lý Việt Quang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác chính trị chuẩn bị cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

ThS. Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm KHXHVN ThS. Đỗ Khánh Chi - Đại học Phenikaa

Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Minh Anh

“Tự soi”, “tự sửa” ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Kết quả nhiều mặt

Phương Anh

Không chỉ nêu mà hãy làm gương

Diệp Chi

Ngành Y tế nỗ lực tinh giản bộ máy, biên chế

MAI ANH

5 bài học kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính quốc gia

TS. Đặng Xuân Hoan Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia

Nghiên cứu - trao đổi

Nêu gương - trách nhiệm và đạo lý người cán bộ của Đảng

PGS, TS. Hồ Tấn Sáng Học viện Chính trị khu vực III

Bàn về các quy định nêu gương

Trần Nguyên Hậu

Trang Thành phố Hồ Chí Minh

Sức lan tỏa từ những hội thi

PHẠM NGỌC HỢI Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết và cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở TP. Cần Thơ Kết quả và kinh nghiệm

ĐINH THÀNH

Báo chí góp phần đưa các chính sách BHXH đến với người dân

Thu Huyền

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiệu quả từ những mô hình học và làm theo Bác ở Yên Bái

Thúy Mai

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Cán bộ tổ chức với việc tham mưu chỉ đạo thực hiện hai nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bùi Văn Tiếng Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Ý kiến đảng viên

Cần công khai sớm, xử lý nghiêm

ĐÌNH ANH

Đảng viên phấn đấu tốt

Từ đam mê đến cống hiến

Thanh Hằng

Sinh hoạt đảng

Khoảng trống nơi cơ sở

Ma Văn Kháng

Thông tin công tác xây dựng đảng

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba

MAI ANH

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về công tác tổ chức xây dựng đảng

THẢO NGUYÊN

Quốc tế

Phương pháp đánh giá công chức ở một số quốc gia

ĐÌNH TÙNG

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 5/2019

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất