Tiếp tục hoàn thiện báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Đồng chí Đỗ Việt Hà định hướng thảo luận tại tọa đàm.

Đồng chí Đỗ Việt Hà định hướng thảo luận tại Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có các đại biểu đến từ các ban đảng Trung ương; Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương; các ban tham mưu của Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà cho biết, để có cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), thực hiện yêu cầu của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ Khối. Với mong muốn có thêm nhiều ý kiến chất lượng đóng góp vào báo cáo tổng kết và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối đã lập các tổ công tác tiến hành khảo sát, đánh giá việc triển khai, tổ chức tổng kết tại các đảng ủy trực thuộc; xây dựng dự thảo báo cáo, các giải pháp và đề xuất kiến nghị để triển khai thực hiện. Đến nay Đảng ủy Khối đã xây dựng xong 2 dự thảo báo cáo tổng kết quan trọng này. Trong đó, trọng tâm là nội dung đề xuất, kiến nghị liên quan việc góp ý sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Đảng và đặc biệt là các nội dung liên quan những vướng mắc, bất cập và mô hình đặc thù của các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, để báo cáo Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Tại Tọa đàm, các ý kiến tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối; phân tích điều kiện đặc thù cùng những khó khăn cụ thể cần tháo gỡ từ thực tiễn hoạt động của các tổ chức đảng trong Khối. Theo đó, Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp, không lãnh đạo toàn diện mà chủ yếu là lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ trực thuộc. Các đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối có tính đặc thù, bao gồm các tổ chức đảng trong các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là các cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối nội và đối ngoại ở tầm vĩ mô của Đảng và Nhà nước... Một số vấn đề chưa được quy định thống nhất nên khi vận dụng còn nhiều bất cập.

Qua nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu các ý kiến đề xuất của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và từ các đảng ủy trực thuộc, Tổ Biên tập đã tổng hợp các nội dung và phương án đề xuất bổ sung, sửa đổi các nội dung liên quan, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo và trình Trung ương xem xét.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất