Cán bộ trẻ Khối Các cơ quan Trung ương xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới
Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương; Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Đồng Huy Cương, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, đối ngoại nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam. Trong thời gian qua, nhờ phát huy tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân đã có những bước phát triển tích cực, không ngừng lớn mạnh, phối hợp hiệu quả với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Làm nên những kết quả quan trọng, nổi bật của công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối Các cơ quan Trung ương, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên, thanh niên đang trực tiếp làm công tác đối ngoại nhân dân. Đây là đội ngũ cán bộ trẻ có khát vọng cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn quán triệt và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ít các cán bộ trẻ nhờ tích cực rèn luyện, phấn đấu được tin tưởng giao tham mưu triển khai thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phan Anh Sơn

Đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao đổi tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và yêu cầu đối với cán bộ trẻ Khối Các cơ quan Trung ương. Theo đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bối cảnh quốc tế hiện nay có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, trong khi đó quá trình hội nhập ở nước ta ngày càng sâu rộng, nền kinh tế nước ta có độ mở cao. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân có vai trò hết sức quan trọng nhằm thuyết phục, vận động các chính phủ, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Yêu cầu đặt ra với thế hệ trẻ phải tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao tri thức, kỹ năng; cần kiên định đặt mục tiêu, kiên nhẫn hành động, “mỗi bạn trẻ ngay từ hôm nay phải sửa mình, hình thành những thói quen tích cực, phải “tu thân” trước thì mới mong có thành công về sau”, đồng chí Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định, tọa đàm là diễn đàn quan trọng, mang đến cho cán bộ, đoàn viên Khối Các cơ quan Trung ương những bài học rất bổ ích. Đây là sự tiếp bước chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và sự cụ thể hóa của Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương trong việc xác định rõ đặc điểm, đặc thù, bản sắc của Đảng bộ Khối và tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị sau buổi tọa đàm, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tiếp tục nhân rộng các hoạt động trao đổi, giao lưu giữa các tổ chức đoàn trong Khối, đồng thời nghiên cứu xây dựng một bản sắc tổng quan của các đảng bộ trong Khối. “Làm sao để các cơ quan, đơn vị phải có bản sắc riêng của mình, qua đó giúp cán bộ trẻ hiểu được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, những yêu cầu đặt ra để có thể xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn”, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh. 

Khẳng định tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương cần linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần cùng các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam với thế giới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất