Đảng bộ tỉnh Quảng Bình triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Quảng Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng trong tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu chủ động, ngại đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; cán bộ, nhất là người đứng đầu còn đùn đẩy, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết vào cuộc sống, tạo được sự bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngoài các cơ chế, chính sách, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, yếu tố quan trọng, quyết định vẫn là phải phát huy được tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Việc Đảng bộ tỉnh Quảng Bình chọn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước” để triển khai thực hiện trong năm 2024 nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”; phát huy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tạo quyết tâm, khí thế mới, mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn để triển khai những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ và tác động thiết thực đến tiến trình phát triển của quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở nhận thức đúng yêu cầu đặt ra gắn với thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Tại Hội nghị, GS, TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (ảnh trên) đã phân tích làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới để vận dụng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (ảnh trên) quán triệt nội dung Kế hoạch số 133-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 với 7 nội dung quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm cần kịp thời triển khai trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2024, tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, lâu dài của mỗi tổ chức đảng và của mỗi một cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất