Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư

Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Bộ; bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở cùng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trưởng phòng trở lên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH; đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ LĐTB&XH.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS, TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (ảnh trên) truyền đạt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo PGS, TS. Lê Văn Cường, bài viết của Tổng Bí thư gồm phần mở đầu và ba phần chính. Với nội dung phong phú, luận giải nhiều vấn đề lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ mô hình CNXH của Việt Nam; quan niệm về kinh tế thị trường định hướng XHCN và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong phần mở đầu, bên cạnh việc điểm lại những mốc son lịch sử từ khi Đảng ra đời đến nay, Tổng Bí thư nêu rõ mục tiêu: “Để góp phần thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2-2024, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta, cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Trong phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư kết luận: “Nhìn lại chặng đường 1930-1975, chúng ta rất đỗi tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác, viết tiếp vào lịch sử của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng những trang vàng chói lọi, được thế giới ngưỡng mộ, đánh giá cao”…

Ở phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, Tổng Bí thư đã khái quát rất cụ thể và thuyết phục về mô hình “Xã hội XHCN mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, bài viết đã đưa ra những dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước cả về thuận lợi cũng như khó khăn. Tổng Bí thư nêu: “Tình hình trên đây đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ (khóa XIII) đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ (khóa XIII) và đến năm 2030”.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH (ảnh trên) yêu cầu cán bộ, đảng viên và người lao động trong Bộ LĐ-TB&XH quán triệt sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo khí thế mới, động lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Bộ thấm nhuần nội dung, tư tưởng bài viết của Tổng Bí thư; nghiêm túc triển khai trong các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, cũng như các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất