Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương phát động Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Đ/c Bùi Hoàng Tùng phát động Cuộc thi tại buổi lễ.

Đ/c Bùi Hoàng Tùng phát động Cuộc thi tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương cho biết, trong năm 2023, Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi ở 2 thể loại: Infographic và video từ các cơ sở đoàn trong Khối. Nhiều cơ sở đoàn trực thuộc đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên gửi bài tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 26 tác phẩm đoạt giải và gửi các tác phẩm dự thi tham gia Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối và cấp Trung ương, trong đó 8 tác phẩm đã đoạt giải cấp Đảng ủy Khối, 6 tác phẩm đoạt giải cấp Trung ương.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi năm 2023, năm nay Đoàn Khối tiếp tục triển khai Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Cuộc thi được bắt đầu từ ngày 7-3 đến hết ngày 30-5-2024 với hai thể loại chính là video và infographic, tập trung vào 2 nội dung: (1) Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (2) Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. 

Các tác phẩm dự thi sẽ trải qua hai vòng: Vòng sơ khảo và vòng chung khảo, bình chọn trực tuyến. Ban Tổ chức lần lượt trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho mỗi thể loại dự thi và bằng khen cho 2 đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, đạt các giải thưởng của Cuộc thi. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch.

Đ/c Bùi Hoàng Tùng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.

Đ/c Bùi Hoàng Tùng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Tùng đã chủ trì, quán triệt các nội dung quan trọng triển khai trong quý II-2024, bao gồm: Một số nội dung triển khai Tháng Thanh niên năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí năm 2024 và góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong công chức, viên chức, người lao động trẻ Khối Các cơ quan Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất