Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác đảng năm 2022 và trao Giải Búa liềm vàng trong CAND
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, năm 2022, với sự quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác công an, đạt nhiều kết quả quan trọng như: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, đã triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc.

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; xác định 22 đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện.

Ban hành kế hoạch, chương trình hành động với mục tiêu rõ ràng, các giải pháp thiết thực, cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng bộ cần chú trọng thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong CAND. Tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt từ đến năm 2025 và đến năm 2030...

Phát huy vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ...

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình, quy chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND; xây dựng các cấp ủy trong Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND theo phương châm “thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cũng tiến hành trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng trong lực lượng CAND. Theo đó, đây là năm đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng trong toàn Ngành nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng).

Sau gần 7 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 450 tác phẩm dự thi của 52 công an đơn vị, địa phương. Các tác phẩm dự thi ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu với các tuyến bài dài kỳ, tập trung đề cập sâu đến các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Điểm sáng trong triển khai Giải năm nay là một số đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chiến đấu, công an cấp huyện chưa sâu về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí vẫn có tác phẩm dự thi. Điều đó cho thấy sự quan tâm nhiều hơn của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Các đơn vị báo chí CAND tiếp tục đóng vai trò xung kích, tiên phong và có nhiều tác phẩm dự thi. Nội dung các tác phẩm dự thi đề cập đến nhiều vấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay như: công tác cán bộ; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tuy còn một số hạn chế, Giải báo chí về xây dựng Đảng trong lực lượng CAND đã được đảng ủy công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả, qua đó, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết định trao 4 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích cho những tác phẩm xuất sắc nhất.

Đồng chí Tô Lâm trao tặng thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải A và chụp ảnh cùng nhóm các tác giả đoạt giải.

Đồng chí Tô Lâm trao tặng thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải A và chụp ảnh cùng các tác giả đoạt Giải.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất