Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương gặp mặt, tuyên dương cơ quan báo chí

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội. 

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi gặp.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi gặp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết, trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng và các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối. Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng bằng khen các tập thể tiêu biểu.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng Bằng khen các tập thể tiêu biểu. Tạp chí Xây dựng Đảng là một trong 7 tập thể được tặng Bằng khen.

Trong ảnh: đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (ngoài cùng, bên trái) thay mặt tập thể Tạp chí Xây dựng Đảng nhận Bằng khen.

Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Khối, vừa phản ánh kịp thời mong muốn, nguyện vọng, cũng như ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tới Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, cũng như toàn xã hội.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính xác thực; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối giai đoạn 2020-2023.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối giai đoạn 2020-2023.

Trong ảnh: đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (thứ 6, trái sang) và đồng chí Nguyễn Bá Thắng, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng (ngoài cùng, phải sang) được tặng Kỷ niệm chương.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin - truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí nhanh nhạy, cập nhật công nghệ mới, mở rộng các hình thức, kênh tiếp cận công chúng, kịp thời nắm bắt tình hình, đưa tin và định hướng dư luận. Đặc biệt, các cơ quan báo chí như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền. 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020-2023. Đồng thời, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương" cho 16 cá nhân là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất