Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tập huấn vận hành sổ tay đảng viên điện tử
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Khẳng định chuyển đổi số là một trong những nội dung rất quan trọng cụ thể hóa đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết, Đảng bộ Khối đã đề ra 3 đột phá trong nhiệm kỳ này. Trong đó, tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị. Mục tiêu đặt ra là, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng một cách toàn diện, ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu dần hình thành hệ sinh thái số trong toàn Đảng bộ, nhằm thúc đẩy toàn diện công tác đảng, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo trong Đảng bộ Khối.

Việc xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối. Đây là bước khởi đầu quan trọng, trước hết là nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư và thường trực cấp ủy trong Đảng bộ Khối về chuyển đổi số và chuyển đổi số trong công tác đảng; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Đảng bộ Khối; từng bước vận hành và khai thác tối đa ưu thế vượt trội của Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Phạm Anh Thiện phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Phạm Anh Thiện phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Phạm Anh Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối với các tính năng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; trong công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý, đánh giá đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động nghiệp vụ công tác đảng và công tác tra cứu, tìm kiếm và sử dụng tài liệu của Đảng trên nền tảng số.

Phương thức xây dựng, vận hành và tiến độ thực hiện theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2023, lần lượt đối với các đơn vị thuộc Khối. Theo đó, trong tháng 8-2023, Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch và chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, vận hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng vận hành hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Trong tháng 9-2023, Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn về chế độ vận hành, độ cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử, và vận hành giai đoạn 1 đối với 2 đảng bộ gồm: Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; Đảng bộ Bộ Thông tin và truyền thông (cơ quan chủ trì tham mưu triển khai Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương). Trong tháng 10-2023, vận hành giai đoạn 2 Sổ tay đảng viên điện tử đối với 16 đảng bộ; trong tháng 11-2023, vận hành giai đoạn 3 Sổ tay đảng viên điện tử đối với 20 đảng bộ; trong tháng 12-2023, vận hành giai đoạn 4 Sổ tay đảng viên điện tử đối với 23 đảng bộ.

Dự kiến, ngày 7-11-2023, nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2023), Đảng ủy Khối phối hợp Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Lễ khai trương Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị này, Ban Tổ chức hướng dẫn việc truy cập, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ Khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất