Gặp mặt cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương khu vực phía Nam
Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương phía Nam (Ảnh: H.Hào).

Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương phía Nam (Ảnh: H.Hào).

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương thông tin khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong năm 2022 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vượt qua khó khăn, thách thức, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát; kinh tế bước đầu phục hồi và phát triển; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Trong kết quả chung đó có đóng góp tích cực của Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: H.Hào).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ. Trong đó, đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản, nhất là đã tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2 Nghị quyết, 1 Kết luận, 1 Quy định, góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên được quan tâm; đã kết nạp hơn 120 nghìn đảng viên mới, đồng thời rà soát, sàng lọc đưa 3.354 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả về cơ bản đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra; đến nay, đã tinh giản 20% biên chế so với năm 2015. Bám sát 2 nội dung trọng tâm và 5 đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài. Đã kiện toàn hơn 380 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý, hơn 2.750 lượt nhân sự ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương quản lý. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới đào tạo theo chức danh, vị trí việc làm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng; đã hoàn thiện các quy định, quy chế và đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập huấn về bảo vệ chính trị nội bộ. Toàn Ngành đã đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Công tác tuyên truyền, hoạt động khoa học được đẩy mạnh; đã tổ chức tốt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội…

 Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ, nguyên nhân đạt được kết quả trên đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, bộ, ban, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng; sự nỗ lực, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước nói chung, của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nói riêng. Bên cạnh đó là sự quan tâm, động viên, chia sẻ, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến quý báu của các đồng chí cán bộ hưu trí của Ban.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương công bố Kết luận của Lãnh đạo Ban về thành lập Ban liên lạc Cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, Ban liên lạc Cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương chính thức được thành lập, do đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban liên lạc; đồng chí Trần Trung Trực, nguyên Vụ trưởng Vụ Địa phương III là Phó Trưởng Ban liên lạc, phụ trách khu vực miền Nam.

Các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo Vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương tại buổi gặp mặt (Ảnh: H.Hào).

Các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo vụ, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương tại buổi gặp mặt (Ảnh: H.Hào).

Các đồng chí cán bộ hưu trí sôi nổi phát biểu, bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng trước thành tựu của đất nước, của Ngành; đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Các đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí cán bộ hưu trí cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác với thế hệ đương chức.

Các đồng chí cán bộ hưu trí sôi nổi phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: H.Hào).

Các đồng chí cán bộ hưu trí sôi nổi phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đề nghị các đồng chí cán bộ hưu trí phát huy truyền thống của Ngành, của cơ quan, đơn vị, tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho nước theo điều kiện của mình; nắm bắt các thông tin theo kênh chính thống để tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Đề nghị Ban liên lạc Cán bộ hưu trí tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần gắn kết các thế hệ cán bộ của Ngành qua các thời kỳ.

Một số hình ảnh tại gặp mặt cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương khu vực phía Nam

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quá cho các đồng chí cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quá cho các đồng chí cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: H.Hào).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất