Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; thường trực tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương) trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, bám sát Kết luận số 09-KL/BTCTW ngày 11-1-2024 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, ban tổ chức 14 tỉnh, thành ủy Cụm thi đua số 2 đã nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên; tập trung tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong đó, đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng và ban hành 5 đề án; 12 nghị quyết, kết luận; 86 quy định, quy chế; 70 kế hoạch, công văn và 10 hướng dẫn... để cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất.

Ban tổ chức một số tỉnh, thành ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy quyết định thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội; xây dựng các báo cáo tổng kết; góp ý các dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, tham gia xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng bảo đảm chất lượng. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV theo kế hoạch của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo để chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

BTV các tỉnh, thành ủy đã triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ công tác nhân sự thường xuyên đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và các chức danh theo phân cấp quản lý, phục vụ kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của cấp uỷ bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình công tác cán bộ, nhất là công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu cấp ủy ban hành Kế hoạch triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời trao đổi, giải đáp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo của Vụ Địa phương I. Các ý kiến đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024. Lạng Sơn chia sẻ về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kịp thời sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; duy trì hoạt động của Sổ tay đảng viên và phát huy hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Ninh Bình đã tập trung cao cho công tác tổ chức xây dựng đảng, đã tổ chức lớp cán bộ nguồn cho 89 đồng chí với 20 chuyên đề, trong đó 17 chuyên đề do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị, 3 chuyên đề do 3 đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm báo cáo viên, sau học tập có bài thu hoạch và trực tiếp 3 đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá. Quảng Ninh xác định năm 2024, công tác cán bộ là nhiệm vụ đột phá và có một số đổi mới trong quá trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Tỉnh dành tỷ lệ cao để tuyển dụng cán bộ chất lượng cao, thực hiện tốt các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”. Hà Tĩnh chia sẻ về hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, kết hợp ngang – dọc và hài hòa giữa các cơ quan, thời gian đảm nhận chức vụ theo đúng quy định. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên trong học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học. Làm tốt việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc, từ 2017 đến nay Hà Tĩnh tuyển dụng được 47 sinh viên xuất sắc. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ thêm về việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thẩm tra lịch sử chính trị trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ quy hoạch, cán bộ tái cử…

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu một số vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm tháo gỡ như: Có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý để có căn cứ thực hiện; sắp xếp cán bộ sau xử lý, kỷ luật, bố trí cán bộ thay thế; việc bảo đảm tiêu chí rèn luyện đạo đức xuất sắc đối với tuyển dụng sinh viên xuất sắc; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ sau thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính xã, phường; nâng cao chất lượng hoạt động tại các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; việc thực hiện giao biên chế các cơ quan đảng; khó khăn trong tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chủ động, nghiêm túc triển khai một khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc hệ trọng và hoàn thành toàn diện. Các địa phương có những sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy xác định công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng là nhiệm vụ vừa bao trùm, vừa trọng tâm; tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy bảo đảm kỹ lưỡng, đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Để phục vụ cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các cấp ủy cần tập trung rà soát, quy hoạch, sắp xếp công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt các văn kiện; củng cố khối đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh kỷ cương ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị để thống nhất thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo đúng quy định.

* Sáng cùng ngày, Cụm thi đua số 2 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024.

Cụm thi đua số 2 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm ban tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy: Hải Phòng, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương  và Kế hoạch số 76-KH/CTĐ ngày 26-2-2024 của Cụm thi đua số 2 về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã bám sát chương trình công tác cả năm và nhiệm kỳ để xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua khen thưởng năm 2024, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của các tỉnh, thành phố. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, ban tổ chức các tỉnh, thành phố đã bám sát các tiêu chí thi đua theo giao ước đã ký kết với Cụm, Khối thi đua, tổ chức cho tập thể, cá nhân cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các hoạt động hưởng ứng được triển khai với hình thức phù hợp, tạo không khí thi đua sôi nổi, đã khích lệ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động đoàn kết, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành trong Cụm đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thực chất, hiệu quả, qua đó tạo không khí làm việc sôi nổi trong cơ quan, đơn vị; khích lệ, động viên cán bộ, công chức cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch, kết luận để lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Các khâu trong công tác cán bộ được phối hợp chặt chẽ đồng bộ, công khai, minh bạch. Công tác thẩm định hồ sơ cán bộ, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử chặt chẽ, dân chủ, mở rộng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đưa vào quy hoạch và sử dụng được nâng lên, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được đặc biệt chú trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; công tác bảo vệ chính trị được tăng cường, thực hiện hiệu quả, đúng quy định, từng bước xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2. Các ban tổ chức đã nỗ lực thi đua, lồng ghép thi đua công tác tổ chức xây dựng Đảng với thi đua của các địa phương, đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều mô hình mới, cách làm hay, qua đó đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cần có đánh giá các mô hình, phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa các đơn vị, địa phương để nhân rộng các mô hình thi đua trong Cụm. Sau Hội nghị, các đồng chí trưởng ban tổ chức suy nghĩ, tham mưu đổi mới công tác thi đua trong Cụm, đánh giá giao ước thi đua tại các hội nghị để công tác thi đua thật sự có hiệu quả. “Cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của mỗi địa phương để thực hiện các phong trào thi đua thực chất, tránh hình thức”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất