Góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban đảng Trung ương; thành viên Tổ Biên tập Đề án; lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Tại Điều 42, 43 Điều lệ Đảng quy định, cấp ủy cấp tỉnh lập đảng đoàn trong một số cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, lập ban cán sự đảng trong cơ quan hành pháp, tư pháp để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Từ Đại hội VIII đến nay, mô hình đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh đã có những thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến quy định, hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh còn ở nhiều văn bản quy định khác nhau, chưa quy định cụ thể, thực hiện còn thiếu thống nhất. Trên cơ sở quy định Điều lệ Đảng, kế thừa các quy định trước đây và tổng hợp ý kiến của 63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo Quy định, xin ý kiến các chuyên gia, các cơ quan đảng Trung ương.

Theo đó, dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh được xây dựng gồm 4 chương, 16 điều, quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và chế độ làm việc đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; quan hệ công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh với ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, đảng ủy khối cấp tỉnh, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh…

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu thống nhất cho rằng, dự thảo Quy định có bố cục rõ ràng, khoa học, quy định chặt chẽ, là cơ sở quan trọng để đảng đoàn, ban cán sự đảng hoạt động hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua. Các đại biểu cũng bày tỏ nhất trí, đồng tình cao về bố cục, vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng như trong dự thảo nêu. Đồng thời góp ý chi tiết vào nội dung các chương, điều trong dự thảo; trong đó, tập trung góp ý về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và chế độ làm việc, quan hệ công tác...

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành quy định là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để đảng đoàn, ban cán sự đảng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thành lập nâng cao vai trò, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào dự thảo để bảo đảm tính khả thi cao khi quy định được ban hành.

Bộ phận soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo Quy định trình Ban Bí thư trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất