Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10-2023
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách các đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối. 

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe GS, TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) giới thiệu chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo - thực trạng và giải pháp”; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trao đổi một số vấn đề về cải cách tiền lương theo tinh thần Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định, khoa học - công nghệ là động lực then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó đội ngũ trí thức đóng vai trò vô cùng quan trọng, cần có sự quan tâm đặc biệt, xứng tầm của Đảng, Nhà nước. Trong đó, cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với khoa học - công nghệ để thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi trong và ngoài nước; có chiến lược, chính sách và cơ chế ưu tiên phát triển nguồn lực khoa học - công nghệ bao gồm lực lượng cán bộ đầu ngành, các chuyên gia; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt trình độ quốc tế…

Về vấn đề cải cách tiền lương, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết và giao Chính phủ trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương. Điều chỉnh lương lần này không chỉ đơn thuần là tăng lương, tăng thu nhập mà còn gắn với nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Do đó, yêu cầu đặt ra phải rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức một cách cẩn trọng. 

Định hướng công tác tuyên truyền quý 4-2023, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII); Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Công tác tuyên truyền lan tỏa nội dung Nghị quyết số 90/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 23-10-2023.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và của Đảng bộ Khối năm 2023; tiếp tục tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Nghị quyết Trung ương khóa XIII; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và kết quả thực hiện “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất