Hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đánh giá, mặc dù còn những khó khăn do việc chuyển đổi mô hình phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ của các tỉnh, thành phố nhưng cán bộ, bác sỹ toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt, toán diện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã thường xuyên tham mưu, báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư về tình hình sức khỏe cán bộ, một số giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sực khỏe cán bộ, đồng thời theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo phân cấp. Ban thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong hệ thống, nâng cao chất lượng công tác dự phòng, công tác điều trị, chăm sóc cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao; chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống sớm tổ chức khám sức khỏe định kỳ; tổ chức bảo đảm y tế an toàn tuyệt đối cho cán bộ chủ chốt khi đi công tác, làm việc tại địa phương, trong và ngoài nước. Các bệnh viện trong hệ thống, các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công đã phối hợp, tham gia điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Các hội đồng chuyên môn Trung ương, hội đồng dự phòng, dinh dưỡng Trung ương, Hội đồng chuyên môn các miền hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong hệ thống, tổ chức các cuộc hội chẩn chất lượng cao trong nước và ngoài nước, quyết định phác đồ điều trị đúng, xử lý điều trị thành công nhiều ca bệnh cấp cứu, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo…

Tuy nhiên, tỷ lệ đi khám sức khỏe định kỳ ở một số đơn vị chưa cao, cụ thể kết quả khám đối với cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao tại các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương đã khám đủ 2 lần/năm chiếm 72% và tại các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 59,5%. Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, số lượng cán bộ được theo dõi, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại các địa phương lớn, vì thế các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ còn gặp nhiều khó khăn. Các bệnh viện, đơn vị vẫn còn gặp khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm, thuốc biệt dược để phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ cấp cao. Việc triển khai các trung tâm khám chữa bệnh cấp cao tại các bệnh viện cán bộ chậm, hạ tầng cơ sở tại một số bệnh viện lâu năm, xuống cấp gây ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc, điều trị bệnh đối với cán bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2024, Hội nghị đã đề ra 14 nhiệm vụ trong tâm:

1. Tiếp tục thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý, chỉ đạo kịp thời điều trị chất lượng đối với các trường hợp bị bệnh, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng đối với các nội dung nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ  tại Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 2-1-2020 và Quy định 121-QĐ/TW ngày 25-1-2018 của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

3. Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý tại các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe đối với cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước tại các bệnh viện ở Trung ương, ở các địa phương, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe ở Trung ương, ở các tỉnh, thành phố.

5. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình đảm bảo y tế, xây dựng kế hoạch, các kịch bản tình huống có thể xẩy ra, bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức, phân công đơn vị, cử cán bộ tham gia đảm bảo y tế phục vụ các kỳ họp BCH Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị toàn quốc có sự tham gia chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyến đi công tác của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong và ngoài nước và phục vụ các đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

6. Phối hợp cùng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Thông tư 18/2023/TT-BYT ngày 25-10-2023 của Bộ Y tế tại các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố, các bệnh viện, đơn vị thuộc các địa phương được giao nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố.

7. Phối hợp cùng Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, tham mưu đề xuất với Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức triển khai thực hiện chương trình nghỉ điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý đối với cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao.

8. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế đối với cán bộ thuộc diện quản lý trong toàn hệ thống.

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức cho cán bộ, y bác sỹ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các đơn vị.

10. Thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh viện, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại các tuyến.

11. Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng 3 trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao đối với cán bộ cao cấp tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam tại các Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện C Đà Nẵng để đáp ứng nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao.

12. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm quản lý quản lý sức khỏe cán bộ nhằm theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh, dự báo diễn biến bệnh, nhắc dùng thuốc,.. và quản trị hệ thống; hội chẩn từ xa (telemedicine) đối với các chuyên gia nước ngoài, đối với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến dưới trong các trường hợp chẩn đoán khó, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo,...

13. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của các nước có nền y học tiên tiến, tăng cường trao đổi chuyên gia, hợp tác kỹ thuật, có cơ chế chính sách trong thu hút chuyên gia giỏi hợp tác, hỗ trợ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao.

14. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn sức khỏe đối với cán bộ, nâng cao chất lượng phát hành Bản tin Bảo vệ sức khỏe cán bộ hằng tháng, phối hợp với Hội đồng chuyên môn biên soạn sách, tài liệu truyền thông sức khỏe phục vụ các đồng chí cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao và bổ sung kiến thức cho cán bộ nhân viên y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ trong hệ thống.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai (ảnh trên) chia sẻ với những khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh của hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Tuy nhiên, đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 của toàn hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng tình với 14 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 mà Hội nghị đã đề ra. Đồng chí lưu ý các đơn vị, bệnh viện trong hệ thống cần tích cực đề ra các giải pháp để nâng cao tỷ lệ cán bộ được khám sức khỏe định kỳ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; các bộ, ngành liên quan cần tích cực nghiên cứu, xây dựng các chế độ, chính sách hợp lý để động viên lực lượng trong hệ thống toàn tâm, toàn ý chăm lo sức khỏe cho cán bộ và cả nhân dân…

Tại Hội nghị, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã phát động Phong trào thi đua năm 2024 và trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 52 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023.

* Trước đó, trong buổi sáng ngày 20-12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tập huấn chuyên môn”. Tại Hội nghị, cùng với việc được nghe hướng dẫn triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về việc tổ chức triển khai Thông tư; về nghiệp vụ chuyên môn nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các tham luận chuyên môn về “Vai trò dinh dưỡng trong dự phòng, nâng cao sức khỏe, giảm bớt các yếu tố nguy cơ” của GS, TS. Lê Danh Tuyên - Phó Chủ tịch Hội đồng về dự phòng, nâng cao sức khỏe, điều dưỡng, dinh dưỡng và thuốc Trung ương, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng tiết chế Việt Nam; tham luận “Vai trò dinh dưỡng trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư, tim mạch” của PGS, TS. Bùi Thị Nhung - Trưởng Khoa Dinh Dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất