Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị.

Đến dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Cùng dự có đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đại diện ban tổ chức các tỉnh, thành ủy khu vực miền Bắc; các cục, vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

Diễn đàn trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trong 6 tháng đầu năm. Nổi bật là, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng nhiều đề án, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành khối lượng văn bản lớn như những quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tổ chức các cấp triển khai tham mưu nhiều văn bản quan trọng, có tác động sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị; tổ chức nhiều hội thảo khoa học; chủ trì, tham gia nhiều đề tài, đề án lớn; sơ kết, tổng kết nhiều quy định, quy chế và các văn bản quan trọng. Đặc biệt, thời gian qua, công tác tổ chức - cán bộ có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến lớn về mặt quan điểm, nhận thức, nhất là chủ trương chủ động tìm kiếm, lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực để kiện toàn vào những vị trí phù hợp; coi trọng và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng và hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút và sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, đồng thời cũng xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm… 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng, những kết quả đạt được của Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh, thành ủy thời gian qua rất tích cực, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của đất nước và các địa phương. Hội nghị giao ban khu vực là diễn đàn thực tiễn để các địa phương giới thiệu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thảo luận những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương những khó khăn, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước và củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Nhiều kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 (Ban Tổ chức Trung ương) báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc. Trong đó đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy khu vực miền Bắc bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của tỉnh, thành ủy, từ đó chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách toàn diện, sáng tạo, đồng bộ, kịp thời, trọng tâm. Đồng thời, tiếp tục tham mưu có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm dân chủ, khách quan, từng bước khắc phục bệnh thành tích; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ đột xuất khác. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước…

Tham luận tại Hội nghị, đại diện ban tổ chức các tỉnh, thành ủy làm rõ hơn những kết quả đạt được, chia sẻ một số cách làm hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm năm 2023. Trong đó, về công tác cán bộ, nhiều địa phương có cách làm hay về công tác tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số; nhiều địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu; thực hiện chủ trương sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp…Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cũng như công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng có nhiều cách làm sáng tạo, tập trung vào một số nội dung khó, vướng mắc nhiều năm cũng như kiến nghị, đề xuất các nội dung cụ thể. 

Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhất trí với ý kiến của một số địa phương cho rằng việc giảm biên chế là cần thiết nhưng cần xem xét giảm đến mức độ nào để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tránh áp lực cho các địa phương. Về cách thức tinh giản biên chế, đồng chí đề nghị cần tránh giảm cơ học mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng. Việc giảm cần theo hướng: giảm đầu mối, giảm cấp trung gian; lưu ý việc sáp nhập để giảm số lượng biên chế lớn. Về giải pháp, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho phép các địa phương chuyển biên chế phục vụ thành biên chế chuyên môn; có sơ kết, đánh giá hiệu quả của mô hình hội đồng trường của các trường công lập; Trung ương cần có chỉ đạo mang tính chất ràng buộc về việc quan tâm, tạo điều kiện đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các địa phương; trực tiếp giải trình một số ý kiến hoặc giao bộ phận liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của các địa phương khu vực miền Bắc 6 tháng đầu năm, cụ thể là tham mưu triển khai khối lượng công việc lớn với những kết quả toàn diện, nổi bật, với nhiều kinh nghiệm quý. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt 1.290 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý; các ban thường vụ các tỉnh, thành ủy phê duyệt được 1.178 lượt cán bộ tỉnh, thành ủy quản lý. Công tác nhân sự được làm chặt chẽ, có cách làm mới trong miễn nhiệm, từ chức…

Ủy viên

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tiếp tục tập trung nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu thường trực, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai và tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96 năm 2023 của Bộ Chính trị bảo đảm đúng nguyên tắc, khách quan, hiệu quả. Cùng với đó, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là những điểm mới, cách làm hay của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trọng hơn nữa nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng… cũng như nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất