Nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối Các cơ quan Trung ương
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc…

Hội nghị nhằm tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác trong thực hành đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch cho thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và lãnh đạo cấp ủy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay. 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe chuyên đề “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác chính trị tư tưởng từ giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII đến đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng”, do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày. Tiến sĩ Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thông tin chuyên đề: “Quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-net, mạng xã hội”.

Đ/c Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối phát biểu tại Hội nghị.

Dự báo tình hình trong nước và thế giới, những nguy cơ tác động đến ổn định chính trị, xã hội đất nước thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đề nghị các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, ban chỉ đạo 35 tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã tập huấn. Trọng tâm là tăng cường quản lý, giám sát tình hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin trên in-tơ-nét, mạng xã hội; tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc cán bộ, đảng viên về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-nét, mạng xã hội; chủ động phối hợp các cơ quan an ninh, quản lý nhà nước kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết, thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Hình ảnh phiên họp quý IV Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Hình ảnh Hội nghị giao ban quý IV Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Trước đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban quý IV và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, năm 2023. Theo Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12-7-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tạo chuyển biến căn bản, hiệu quả trong lĩnh vực công tác này. Đa số các cấp ủy đã phân công đồng chí bí thư trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy các cấp thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong Đảng bộ Khối tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương và nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Các đại biểu chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp thực tế, nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục hạn chế, với phương châm “kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất