Quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ
Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương; đại diện Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện thường trực, lãnh đạo ban tổ chức 31 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu định hướng thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, thời gian qua Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”; tổ chức lấy ý kiến, trao đổi, thảo luận và sửa đổi bổ sung nhiều lần. “Đây là việc làm cấp thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng từ nhiều nhiệm kỳ, trong các văn bản của Đảng đều nhấn mạnh yêu cầu phải có quy định cụ thể để làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh. 

Đóng góp cho dự thảo, đại biểu ở các điểm cầu đều khẳng định việc ban hành quy định là cần thiết nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời đề xuất thay đổi, bổ sung từ ngữ, làm rõ hơn một số khái niệm trong quy định. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung vào các điều, khoản trong quy định về phạm vi điều chỉnh; bổ sung thêm một số căn cứ chặt chẽ hơn để thực hiện quy định mang tính khả thi. Một số đại biểu đề nghị quy định cần xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; trách nhiệm của người đứng đầu với cán bộ do mình trực tiếp đề xuất, giới thiệu. Cũng có ý kiến cho rằng, ngoài xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu thì cần có sự liên đới trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Khi đã hoàn thiện và ban hành quy định, Ban Tổ chức Trung ương nên có hướng dẫn thống nhất để các địa phương dễ dàng thực hiện…

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định, các đại biểu đã thể hiện chiều sâu trí tuệ, trách nhiệm, nắm chắc thực tiễn, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ. “Việc xây dựng Quy định là nội dung rất khó, khó nhất là làm rõ được thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phân cấp, ủy quyền một cách thật sự, nhưng vẫn phải tránh được sự độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng thẩm quyền, trách nhiệm”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh. Theo đó, Tổ biên tập sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại Hội nghị, nghiên cứu thật kỹ các nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tham mưu hoàn chỉnh dự thảo Quy định trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất