Sứ mệnh tuổi trẻ xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đối thoại với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đối thoại với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Tại chương trình, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam 92 năm qua, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng nhấn mạnh, tuổi trẻ Khối vô cùng tự hào về truyền thống 68 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn các cơ quan Trung ương, nay là Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương hiện có 56 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, với hơn 84.000 đoàn viên, thanh niên. Là tổ chức đoàn trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cấp Trung ương; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối chính là lực lượng cán bộ kế cận trong tương lai của các cơ quan Trung ương.

Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Những năm qua, nhận thức được trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương luôn mang trong mình khát vọng cống hiến, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, qua đó, góp phần tiến tới hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều năm liền, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối luôn nhận bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn; vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều bằng khen của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại chương trình đã diễn ra đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cùng đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2023 với chủ đề “Sứ mệnh tuổi trẻ xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường”.

Buổi đối thoại tập trung vào hai nội dung chính: Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; công tác tạo môi trường và việc phát huy khả năng cống hiến của thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã lắng nghe những vấn đề thanh niên quan tâm, giải đáp băn khoăn và tháo gỡ những khó khăn để các đoàn viên, thanh niên có điều kiện tốt nhất phát triển bản thân, đặc biệt trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên trong Khối...

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đặt câu hỏi với Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Hòa đặt câu hỏi với Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương về chủ đề nguồn lực, lợi thế riêng của Việt Nam cần phải tập trung đầu tư, khai thác để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất