Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương vững mạnh
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi gặp.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi gặp.

Khái quát những kết quả nổi bật trong triển khai nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Khối năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể khẳng định, những kết quả đạt được là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ Khối, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành sát sao của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và đồng hành chặt chẽ, sát sao hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên để Đảng bộ Khối thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Thể tin tưởng tin tưởng, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ Khối, xây dựng Đảng bộ Khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hà Thị Trang đề nghị các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ Khối tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đó là tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp công tác đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi tại buổi gặp.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi tại buổi gặp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ Khối; tổ chức, triển khai, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XIII; các ngày lễ lớn của cả nước và Đảng ủy Khối, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương…; kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần XIV. Công tác thông tin tuyên truyền tập trung lan tỏa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”; kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 5-2024.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối”.

Công tác tuyên truyền lan tỏa kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận liên quan đến tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng; nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; tăng cường công tác dân vận trong đảng bộ các cơ quan nhà nước; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Dân vận Trung ương…

Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, về nguồn và tuyên truyền Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất