Tây Hồ (Hà Nội) quyết tâm loại bỏ biểu hiện “đùn đẩy”, “né tránh” trong giải quyết công việc

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/QU, ngày 31-8-2023 về thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Tây Hồ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Nhung

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Nhung.

Sẽ thay thế người đứng đầu nếu địa phương, đơn vị phát triển không đúng tầm với vị thế

Quán triệt các nội dung trong Chỉ thị số 24 cũng như Kế hoạch triển khai thực hiện của Quận ủy Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh, vừa qua, sau khi tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, quận Tây Hồ đã đạt được những kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả đạt được là nhờ sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hướng tới giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, vẫn có những hạn chế, tồn tại, khi cán bộ còn có biểu hiện tượng “đùn đẩy”, “né tránh” trách nhiệm, sợ sai không dám làm, “lòng vòng” đẩy việc từ đơn vị này sang đơn vị khác. Có nhiều việc tồn đọng chưa được giải quyết, chức trách thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

“Đây chính là biểu hiện của việc “không thuộc bài””, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ngay sau khi tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã bàn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những việc hạn chế, tồn đọng, trong đó có giải pháp bằng việc triển khai đảm nhận chỉ đạo giải quyết việc mới, việc khó. Năm ngoái được triển khai đến các đồng chí quận ủy viên, đến nay đã được triển khai đến từng đảng viên thông qua việc thực hiện “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt”. Việc triển khai đăng ký xuống từng chi bộ đã có, đồng thời giao mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, tuy nhiên sau kiểm tra, dù chọn đúng việc khó, việc mới nhưng hiệu quả chưa rõ nét. Thêm vào đó, điểm yếu hiện nay của chúng ta là công tác phối hợp. Từng con người rất giỏi, rất tốt nhưng khi phối hợp còn chưa đồng bộ, nên công việc chưa trôi chảy, có biểu hiện đùn đẩy.

Bởi vậy, theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, Chỉ thị 24 được Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy xác định là “luồng gió” mới trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, bám sát Chỉ thị số 24, Kế hoạch triển khai thực hiện của Quận ủy Tây Hồ chỉ rõ 6 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị quận về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; (2) Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; (3) Rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị; (4) Kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu; (5) Siết chặt kcương, kỷ luật, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; (6) Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Đồng thời chỉ rõ 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố đã được nhận diện tại Chỉ thị 24.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu, cần phải xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý, làm sao để giao đúng người, đúng việc, phát huy hết khả năng và khơi dậy được khát vọng cống hiến của từng cán bộ, đảng viên. Cần phải xem xét lại việc đánh giá cán bộ hằng tháng, mặc dù đã có ba-rem điểm rõ ràng nhưng thực tế cho thấy còn chưa sát với từng cán bộ, có biểu hiện chung chung, nể nang, dĩ hòa vi quý.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, không thể để xảy ra tình trạng trong đánh giá hằng tháng, tập thể đơn vị chưa hoàn thành công việc, tiến độ giải quyết chậm nhưng 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, không thể để xảy ra tình trạng trong đánh giá hằng tháng, tập thể đơn vị chưa hoàn thành công việc, tiến độ giải quyết chậm nhưng 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, phải đánh giá đúng, trúng để cán bộ tốt tiếp tục phát huy, cán bộ yếu phải nỗ lực vươn lên. Không thể để xảy ra tình trạng trong đánh giá hằng tháng, tập thể đơn vị chưa hoàn thành công việc, tiến độ giải quyết chậm nhưng 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người lãnh đạo phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, lãnh đạo, điều hành với kế hoạch rõ ràng từng tháng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, giải quyết những tồn đọng, bức xúc kéo dài trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên khi đã đăng ký việc mới, việc khó phải khắc cốt ghi tâm, đau đáu thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của đảng viên, thường xuyên rà soát để không bị ùn việc, ngưng trệ. Tiến tới phải xử lý kỷ luật những cán bộ có biểu hiện trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, hiện nay, hằng tuần, Thường trực Quận uỷ lắng nghe UBND quận báo cáo việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Trong tháng 11-2023, phải cơ bản hoàn thành việc xử lý các vi phạm. Tới đây, khi chính quyền quận Tây Hồ là đầu mối quản lý, khai thác Hồ Tây, điều này đặt ra vấn đề “không còn là câu chuyện làm được đến đâu thì làm”, mà phải làm với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa. Theo đó, Quận ủy sẽ quyết tâm kịp thời thay thế người đứng đầu nếu để địa phương, đơn vị phát triển không đúng tầm với vị thế.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra công vụ, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện những việc mới, việc khó của các đồng chí đảng viên.

“Không phải “cầm tiền tham nhũng” mới là vi phạm mà “đùn đẩy” công việc cũng là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc thực thi công vụ. Cán bộ nào có biểu hiện như vậy thì tới đây chắc chắn sẽ bị kiểm điểm và luân chuyển. Sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát, những cá nhân điển hình tiêu biểu, có cách làm hay, đột phá trong việc thực thi trách nhiệm công vụ phải được tôn vinh”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trách nhiệm của người đứng đầu là rất lớn

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nhấn mạnh, việc quán triệt Chỉ thị 24 nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét, hiệu quả về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Tây Hồ, cũng như tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, bản thân người cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu, soi chiếu bản thân để nhận diện những biểu hiện vi phạm đã được nêu

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, bản thân người cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu, soi chiếu bản thân để nhận diện những biểu hiện vi phạm đã được nêu.

Theo đồng chí Bí thư Quận ủy Tây Hồ, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 24, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cán bộ, đảng viên. Bản thân người cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu, soi chiếu bản thân để nhận diện những biểu hiện vi phạm đã được nêu. Nếu có, phải tự chấn chỉnh ngay, không để xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Khi gặp việc khó, cán bộ, đảng viên phải chủ động đề xuất giải pháp để địa phương, đơn vị thực hiện, chứ không phải tìm cách đẩy việc. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy trình nội bộ, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân. Trong sinh hoạt, các chi bộ cần phát hiện những đảng viên có biểu hiện còn sao nhãng, tiêu cực, “né tránh”, “đùn đẩy” công việc.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh, hiện nay trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là rất lớn. Cá nhân người đứng đầu không nắm chắc, sâu sát với công việc, không có khả năng dự báo tình hình, nhìn ra được những việc gấp, việc khó cần tập trung giải quyết, sẽ dễ dẫn tới tình trạng chậm muộn, thậm chí không khắc phục được hậu quả.

Ngoài ra, đồng chí Lê Thị Thu Hằng còn khẳng định, để thực hiện Chỉ thị 24 một cách hiệu quả, sẽ không chỉ cần đến những biện pháp hành chính mà còn phải khơi dậy khát vọng, mong muốn trong bản thân mỗi cán bộ, đảng viên để tạo thành những chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động. Bản thân người cán bộ không được phép dừng lại ở mức làm đủ việc và hài lòng với công việc hiện tại mà luôn phải có quyết tâm, khát vọng và trách nhiệm chính trị cao hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh quận Tây Hồ vẫn có nhiều việc khó, những điểm nghẽn nhiều năm nay cần phải giải quyết.

Tới đây, Quận ủy Tây Hồ sẽ triển khai cuộc thi viết về khát vọng Tây Hồ để tìm ra những ý tưởng hay, hòa mình vào dòng chảy hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển quận Tây Hồ xứng tầm với tiềm năng, vị thế sẵn có. Điều này cần sự góp sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cho biết, 3 tháng cuối năm với khối lượng công việc cực kỳ lớn, đòi hỏi các đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao. Những nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị hôm nay được coi như cam kết của từng cấp ủy đảng đối với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

“Đây là nội dung không dễ để thực hiện nhưng không phải là không thể thực hiện được. Tới đây, UBND quận Tây Hồ cần ban hành kế hoạch cụ thể để nhận diện, đề ra những nội dung, yêu cầu cho từng phòng, ban, ngành trong việc thực hiện nội dung của Chỉ thị 24 cũng như gắn với việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của quận trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Các cấp ủy đảng cũng phải chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24, đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, xử lý những vi phạm”, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất