Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; đồng chí Phan Thăng An, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tại Hội nghị, các thành viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận, cho ý kiến vào nội dung dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban, quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban; xem xét quyết định thành lập Tổ giúp việc và ban hành Quy chế làm việc của Tổ giúp việc Tiểu ban.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban. Khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, Tiểu ban cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, nắm chắc tình hình, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ chính trị nội bộ từ Trung ương đến cơ sở. Cục Bảo vệ chính trị nội bộ cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản, tham mưu Lãnh đạo Tiểu ban ban hành trong thời gian tới. Chú ý vận hành hoạt động của Tổ giúp việc Tiểu ban bảo đảm đúng quy chế, nhịp nhàng, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất