Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Thành uỷ Cần Thơ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác những kết quả nổi bật Thành phố đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trong giai đoạn mới, nhất là Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể TP. Cần Thơ theo hướng đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và trong cả nước; triển khai thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối nội vùng và liên vùng như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau, cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Kinh tế Thành phố có bước tăng trưởng khá, riêng năm 2022 tăng trưởng đạt 12,64%; đạt nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác tổ chức xây dựng dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Thành phố đã thực hiện tinh giản và cắt giảm 3.846 biên chế, đạt tỷ lệ 14,6% so với biên chế thành phố năm 2015. Các cấp ủy đảng thành phố đã hoàn thành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cử 2.093 cán bộ đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, 27.517 lượt cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn; kết nạp được 4.513 đảng viên, đạt 64,47% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cả nhiệm kỳ…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả TP. Cần Thơ đạt được trên các lĩnh vực trong hơn 2 năm qua. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, TP. Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và các nghị quyết của Trung ương về phát triển TP. Cần Thơ trong giai đoạn mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Việc phát triển kinh tế - xã hội phải chú ý gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phải tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố. Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực để nguồn nhân lực Thành phố có chất lượng cao hơn so với các tỉnh trong vùng và cả nước, nhằm tạo ra xung lực cho sự phát triển giai đoạn mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, nhất là nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy đảng, chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thí điểm bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương và bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và trong học sinh, sinh viên…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy sẽ bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất