Nghệ An tổng kết công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Các tham luận tại Hội nghị nêu nhiều kinh nghiệm, giải pháp nhằm tăng cường công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng: Tích cực tuyên truyền về các chỉ thị của Trung ương và tỉnh về mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; hệ thống bưu điện các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo, vận động các cơ quan, nhất là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đặt mua báo Đảng; tổ chức hợp lý mạng lưới phát hành, xây dựng đội ngũ phát hành ngày càng chuyên nghiệp, quan tâm chăm sóc khách hàng lớn; động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng…

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác xây dựng đảng về tổ chức

Sáng 9-8-2011, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác xây dựng đảng về tổ chức. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, PGS,TS. Trương Thị Thông, Phó giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện.

Đảng bộ Bến Tre gắn công tác xây dựng đảng với củng cố hệ thống chính trị vững mạnh

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, thời tiết diễn biến bất thường, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, đạt được nhiều thành quả trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện sáu chương trình đột phá

Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh có 24 đảng bộ cấp quận, huyện và 45 đảng bộ cấp trên cơ sở; có 2.751 tổ chức cơ sở đảng và 160.736 đảng viên. Các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 6.502 tổ chức đảng với 20.419 đảng viên; phát hiện và thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng và 1.636 đảng viên...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Nghệ An

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21-12-2007 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trong 10 năm tới, vùng ĐBSCL có thời cơ phát triển nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách so với các vùng, miền khác, xứng đáng là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, một vùng kinh tế giàu tiềm lực, năng động về sản xuất kinh tế hàng hóa, nhất là về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

6 tháng đầu năm 2011, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh ước đạt 199.990 tỷ đồng (tăng 9,9%). Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ ước đạt 105.008 tỷ đồng, khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 93.161 tỷ đồng, khu vực nông nghiệp ước đạt 1.821 tỷ đồng. UBND Thành phố nhận định, so với mặt bằng chung của cả nước, kết quả kinh tế - xã hội của Thành phố là rất khả quan...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất