Cà Mau: Tổ chức cập nhật, bổ sung kiến thức cho cán bộ quy hoạch
Các đồng chí học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

Các đồng chí học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Vệ, tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng 98 đồng chí học viên là cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy hoạch chức danh cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra 10 ngày (từ ngày 12 đến ngày 23-9-2023); trong đó, có 6 ngày học trực tiếp tại hội trường, với 12 chuyên đề (trong đó, 7 chuyên đề theo khung chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 chuyên đề thực tiễn địa phương); 3 ngày nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch; 1 ngày chấm thu hoạch, giải đáp thắc mắc, rút kinh nghiệm và bế giảng, cấp giấy chứng nhận.

Các học viên tham dự sẽ được bổ sung, cập nhật những kiến thức mới nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xử lý linh hoạt, phù hợp trước những biến động bất ngờ của tình hình thế giới đặt ra hiện nay; những kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng... với nội hàm và cách tiếp cận mới, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, góp phần cho sự phát triển, tạo đột phá cho tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, học viên sẽ được nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch để trang bị, bổ sung thêm những kiến thức, tài liệu hữu ích trong quá trình công tác - PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II chia sẻ.

PGS. TS Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu tại buổi lễ.

PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” là một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định để triển khai thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ; thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mục tiêu của Lớp bồi dưỡng nhằm đào tạo cán bộ, quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Do tính chất quan trọng của Lớp bồi dưỡng, đồng chí đề nghị các báo cáo viên cần có phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính độc lập, tự nghiên cứu, sáng tạo của người học; nội dung truyền tải cho người học phải thiết thực, hiệu quả, thật sự cập nhật những kiến thức, những quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu các đồng chí học viên bố trí và sắp xếp công việc hợp lý, học tập nghiêm túc, đầy đủ; nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, khắc phục khó khăn trong điều kiện vừa làm, vừa học; tích cực thảo luận, trao đổi, đối thoại để làm rõ một số vấn đề mới đặt ra theo sự hướng dẫn của giảng viên với một thái độ khiêm tốn, cầu thị; vận dụng những kiến thức đã tiếp thu một cách linh hoạt, sáng tạo, biến “Quá trình đào tạo, bồi dưỡng” ở lớp thành “Quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng” cho bản thân, biết gắn kết tốt hơn nữa lý luận với thực tiễn, kỹ năng vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế ở địa phương, ngành, lĩnh vực mình phụ trách; tích cực trau dồi phong cách lãnh đạo, đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp cách mạng; có ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nâng cao năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất