Những thông tin cơ bản về 9 kỳ Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu
Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ là một cơ chế chính thức và thường trực trong Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) nhằm góp phần tăng cường số lượng và chất lượng tham gia của thanh niên trong các nghị viện và trong IPU.

IPU đã thiết lập cơ chế Hội nghị toàn cầu hằng năm để góp phần tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU.

Đến nay, có 8 Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu đã được tổ chức.

Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 14 đến 17-9-2023, tại Việt Nam với chủ đề “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất