Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023-2024 về “Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; Đồng chí Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; đồng chí Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức ở 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; điểm cầu tỉnh kết nối hơn 166 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tương đương, với trên 7.700 đại biểu tham dự.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia về chính trị, kinh tế, xã hội, con người, nguồn lực, khoa học, công nghệ, an ninh - quốc phòng, đối ngoại thì nguồn lực văn hoá đang được nhiều quốc gia coi là một “sức mạnh mềm” quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. 

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Trung Việt - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã triển khai, quán triệt chuyên đề về “Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc", với nhiều nội dung, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản của văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc; thực trạng văn hoá về học tập, lao động và làm việc hiện nay; một số giải pháp thực hiện văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc trong tỉnh Cà Mau. Đồng thời, nêu thực trạng, hạn chế về tình hình học tập và làm theo Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh có nhận thức sâu sắc về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, lao động và làm việc.

Đồng chí Hồ Trung Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Hồ Trung Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023-2024 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, đưa nội dung cụ thể về nhiệm vụ phát triển văn hoá nói chung và văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc nói riêng vào các nghị quyết, chương trình công tác hằng tháng, quý, năm của từng cấp, từng ngành, đảm bảo cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Từ việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023-2024 về “Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, trong ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng phai nhạt bản sắc văn hoá dân tộc, sự xâm nhập trào lưu và các sản phẩm văn hoá độc hại; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Đồng thời, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất