Hậu Giang: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một cuộc họp lệ của Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương.

Một cuộc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết, xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nên đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cụ thể như các quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ; quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt chi bộ ấp, khu vực. Đặc biệt, ngày 24-2-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 747 quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hằng tháng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp.

Theo đó, chi bộ trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước tổ chức sinh hoạt chi bộ vào buổi sáng ngày 1 của tháng, sau lễ chào cờ (nếu ngày 1 trùng với ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày tiếp theo). Chi bộ ấp, khu vực và các loại hình chi bộ khác tổ chức sinh hoạt trong cùng ngày 1 hằng tháng nhưng không trùng với thời gian buổi sáng sinh hoạt của các chi bộ được nêu như trên. Nội dung này có thay đổi so với trước đây, đó là việc sinh hoạt của các loại hình chi bộ trên địa bàn tỉnh được quy định thống nhất từ ngày 1 đến ngày 10 hằng tháng; việc chào cờ được thực hiện vào ngày thứ hai, tuần đầu của tháng.

Phân tích thêm, đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lý giải, sự thay đổi này nhằm mục đích quy định chặt chẽ, cụ thể hơn thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hằng tháng, tạo điều kiện giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong bố trí, sắp xếp thời gian, công việc và cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sắp xếp công việc vừa tham dự sinh hoạt chi bộ mình và vừa tham gia sinh hoạt với các chi bộ ấp, khu vực theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, cách làm này còn giúp đảng viên kịp thời quán triệt, thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nội dung chỉ đạo của lãnh đạo trong lễ chào cờ để bổ sung vào nghị quyết của chi bộ thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Việc quy định một ngày cụ thể sinh hoạt chi bộ và chào cờ nêu trên để cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh dễ nhớ, dễ thực hiện và thực hiện được đồng loạt cả tỉnh trong cùng 1 ngày. Qua đó, để cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ ở cấp dưới đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

Cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đánh giá cao tinh thần Công văn số 747 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp có 10 đảng viên, trong đó 2 đảng viên được miễn sinh hoạt, 1 đảng viên đi làm ăn xa. Đồng chí Trương Công Trứ, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Hưng Phú, cho rằng, trở thành thói quen, cứ vào ngày 1 hằng tháng là đảng viên chi bộ tập trung về nhà thông tin ấp để họp lệ theo tinh thần chỉ đạo của Công văn số 747; nội dung được thực hiện bài bản, đảm bảo đúng theo hướng dẫn.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt lệ hằng tháng, chi ủy chi bộ ấp đều tổ chức họp để định ra nội dung cụ thể, xây dựng đầy đủ các báo cáo. Nhờ chi ủy làm tốt công tác chuẩn bị, định hướng nội dung đảng viên thảo luận mà hiện nay, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên tích cực hơn trong đóng góp các ý kiến. “Qua các ý kiến, chi bộ nắm được thuận lợi và khó khăn mà đảng viên gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ để có sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực, điều kiện của từng người, giúp họ phát huy được thế mạnh và sự sáng tạo, chủ động hơn trong thực hiện công việc được giao”, đồng chí Trương Công Trứ chia sẻ.

Cũng theo đồng chí Trương Công Trứ, nhờ chất lượng sinh hoạt được đảm bảo nên mọi hoạt động của chi bộ được thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Chi bộ nhiều năm liền được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên bị kỷ luật. Đáng kể là từ đầu năm đến nay, chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và các mạnh thường quân hỗ trợ nâng cấp đoạn lộ kinh xáng Lái Hiếu dài 200m, ngang 2,5m trị giá 68 triệu đồng; huy động 34 lực lượng nâng cấp 350m đê bao trên địa bàn; vận động làm 200m bờ kè sinh thái…

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy nên việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ.

Đáng ghi nhận là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá trình độ, năng lực của một số bí thư chi bộ còn hạn chế nên việc chuẩn bị nội dung, điều hành, triển khai nhiệm vụ sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả đôi lúc chưa cao. Một số ít chi bộ sinh hoạt chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Nội dung sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân còn đơn điệu, có nơi còn đồng nhất giữa nội dung sinh hoạt chi bộ với họp cơ quan. Mặt khác, nội dung sinh hoạt chi bộ đối với chi bộ ấp, khu vực chủ yếu là quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao, phản ánh tình hình ở ấp, khu vực, chưa đánh giá sâu về công tác vận động quần chúng, chưa chú trọng nhiều về công tác quản lý đảng viên.

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, lúng túng về hình thức cũng như lựa chọn nội dung sinh hoạt. Để khắc phục hạn chế và thực hiện tốt hơn sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý các chi ủy, chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng, của Tỉnh ủy. Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể, thiết thực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên để thảo luận, bàn biện pháp chỉ đạo.

Chi ủy, bí thư chi bộ cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp theo loại hình tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, nội dung sinh hoạt chi bộ phải góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức về Đảng cho đảng viên; tạo điều kiện để đảng viên hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên.

Mở rộng hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để nội dung sinh hoạt được phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên. Các đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải gương mẫu trong thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm sai trái và những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất