Nâng cao kỹ năng thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin
Đồng chí Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, ngày 18-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐTTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững trên của Quốc hội và Chương trình phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12-4-2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 606/QĐÐ-BTTTT về việc Ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong Chương trình này, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ triển khai dự án Giảm nghèo về thông tin.

uang cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương khu vực miền Trung.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương khu vực miền Trung.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Hồng Hải cho biết: Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể của Đề án là nâng cao năng lực truyền thông; kỹ năng viết bài cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được thông tin một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc, miền núi.

Những thông tin, kỹ năng được trình bày tại Hội nghị lần này sẽ góp phần giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên, nhà báo về mục tiêu, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí; từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất