Huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) tổ chức đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân
Thường trực Huyện ủy điều hành Hội nghị.

Xác định việc đối thoại với nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại là để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, phản ánh của nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm; nắm bắt và phát hiện những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở. Qua đó, đề ra phương pháp chỉ đạo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội. Mặt khác, thông qua tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền kịp thời tiếp nhận được những phản ánh đa chiều đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có những điều chỉnh kịp thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trước khi diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức Hội nghị nhân dân để lấy ý kiến tại các thôn, các khu dân cư trong toàn huyện.

Tại Hội nghị đối thoại, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, trung thực, khách quan nêu lên những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương trong đó tập trung phản ánh về các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xây dựng Đảng và vận động nhân dân; công tác cán bộ; công tác phát triển đảng viên; chính sách an sinh xã hội; văn hóa xã hội, giáo dục; quốc phòng - an ninh; tài nguyên môi trường, công tác giải phóng mặt bằng….

Với tinh thẳng thắn, dân chủ các đồng chí Thường trực Huyện uỷ đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; trực tiếp trả lời và chỉ đạo các ngành trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, vấn đề người dân phản ánh thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, lãnh đạo huyện giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Có thể nói, thông qua đối thoại, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Bảo đã nêu cao được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở tự đổi mới lề lối, tác phong làm việc một cách khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đây cũng là cơ hội để nhân dân hiến kế, đóng góp ý kiến cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, huyện đã kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuyên Dương, thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến trên tất cả các lĩnh vực của huyện. Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan khẩn trương tham mưu, đề ra lộ trình cụ thể, kịp thời giải quyết các vấn đề chính đáng, hợp pháp nhân dân quan tâm theo đúng các quy định, đảm bảo các yêu cầu về thời gian và nội dung; giao ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng và kết quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân theo quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất