Nhân rộng nhiều mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đức Kiên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Lan Hương, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Tây Hồ cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị của phường và đông đảo các tầng lớp nhân dân Tổ dân phố số 3, phường Quảng An.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai nhằm biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Đảng uỷ, UBND phường Quảng An luôn xác định công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ dân phố số 3 coi việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, nhờ đó, phong trào được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tổ dân phố 3, phường Quảng An đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình mang tính điển hình, sáng tạo như thực hiện tốt mô hình vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực Nhà khách Tây Hồ; mô hình nhóm liên gia tự quản phòng cháy, chữa cháy; mô hình đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại đường kè Hồ Tây; vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm

Đồng chí Trần Lan Hương, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ biểu dương những mô hình, chuyên đề hay, sáng tạo được phường Quảng An triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Lan Hương, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ biểu dương những mô hình, chuyên đề hay, sáng tạo được phường Quảng An triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Nguyễn Chu Thực, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, thời gian qua Tổ dân phố số 3 đã triển khai thực hiện tốt mô hình quản lý các đối tượng sau cải tạo, các đối tượng nghiện hút với sự tham gia nòng cốt của Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, phối hợp với sự quản lý chặt chẽ của cảnh sát khu vực, của gia đình, các đối tượng bị quản lý đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt. Nhiều năm qua, trên địa bàn không có đối tượng tái vi phạm pháp luật, tái nghiện hút và không phát sinh đối tượng nghiện mới.

Ngoài ra, Tổ dân phố 3 cũng tích cực thực hiện mô hình vận động, tuyên truyền của các nhóm thuộc Tổ dân phố. Ví dụ, gần đây nhất, thực hiện phong trào tổ dân ph đạt chuẩn văn minh đô thị Tổ dân phố số 3 đã xây dựng mô hình dân vận khéo để vận động tuyên truyền các hộ dân, nhà hàng kinh doanh ăn uống không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hay tận dụng vỉa hè nhằm cản trở giao thôngkhông xả rác ra Hồ Tây. Qua 7 tháng triển khai, hiện tượng làm mái che lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cơ bản được giải quyết. Với đặc thù địa bàn có Phủ Tây Hồ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, Tổ dân phố 3 đã thành lập các nhóm tổ thường xuyên tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các thành viên bảo vệ tại Phủ, các chủ hộ kinh doanh ăn uống quanh Phủ. Theo đó, nhiều năm qua trên địa bàn tổ dân phố chưa xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng nào.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Lan Hương, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Tây Hồ nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc tại quận Tây Hồ cũng như phường Quảng An được triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình, cách làm phong phú, đa dạng, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Phường Quảng An đã thực hiện thực hiện tốt 3 mô hình, 5 chuyên đề để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân đối với các hành vi, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi của tội phạm. Chính vì vậy, nhiều năm liền, phường Quảng An đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình, giải pháp của phường được thành phố và quận Tây Hồ ghi nhận, biểu dương. Điều này đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm công tác, làm ăn, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.

Người dân được tập huấn các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.

Người dân được tập huấn các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy. 

Trưởng Ban Tổ chc Quận uỷ Trần Lan Hương yêu cầu, trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng uỷ phường và cả hệ thống chính trị phường Quảng An cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, Đảng uỷ phường và cấp uỷ các chi bộ quan tâm lãnh đạo phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm, phải có kế hoạch cùng nghị quyết với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện phong trào này.

Thứ hai, Đảng uỷ, chính quyền phường, lực lượng công an, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp uỷ các chi bộ thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân với các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, các hoạt động chống phá trên không gian mạng khi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đang ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Thường xuyên thông tin tình hình an ninh chính trị trên địa bàn để nhân dân nắm bắt, cảnh giác nhằm chủ động phòng ngừa.

Thứ ba, chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình, chuyên đề đã triển khai. Mạnh dạn dừng thực hiện những mô hình kém hiệu quả, mang tính chất hình thức. Tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, đề xuất triển khai những mô hình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các mô hình, chuyên đề phải hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tiễn để đông đảo người dân tham gia vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ tư, động viên, khuyến khích nhân dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh trên không gian mạng. Đây là mô hình đã được phường triển khai tốt trong thời gian qua, cần được tiếp tục phát huy.

Thứ năm, kịp thời động viên, khen thưởng, thậm chí khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Tại Ngày hội cũng đã diễn ra hoạt động biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trên địa bàn phường, Công an TP. Hà Nội đã khen thưởng 1 cá nhân, 1 tập thể; UBND quận Tây Hồ khen thưởng 5 cá nhân và 2 tập thể; UBND phường Quảng An cũng khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày hội cũng được lắng nghe bài tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý từ báo cáo viên của Học viện Cảnh sát nhân dân và tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất