Tặng Bằng khen cho người hiến tặng cuốn sách “Biên niên Khí tượng Đông Dương năm 1940”
Từ năm 1993 đến nay, anh Lê Hoan Hưng đã sưu tầm được hơn 100 tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa và đã hiến tặng Bộ Ngoại giao cuốn sách “Biên niên Khí tượng Đông Dương năm 1940” do Phủ toàn quyền Đông Dương phát hành năm 1942. Cuốn sách có phần bản đồ thể hiện hai quần đào Trường Sa và Hoàng Sa thuộc Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trần Duy Hải đã cảm ơn những đóng góp của anh Lê Hoan Hưng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và mong muốn anh Hưng tiếp tục đóng góp các tư liệu về biển đảo của đất nước. Đồng chí Trần Duy Hải khẳng định: “Cuốn sách “Biên niên Khí tượng Đông Dương năm 1940” đã làm giàu thêm tư liệu về Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất