Lịch thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

LỊCH THI NÂNG NGẠCH

chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp

cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 

 

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

 

Ghi chú

 

1

Tập trung, làm thủ tục thi

Ngày 04-12-2016

14h00 - 17h00

 

Sảnh Hội

trường 1

 

 

 

 

 

Địa điểm thi các môn tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

số 419 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

2

Khai mạc kỳ thi

Ngày 05-12-2016

8h30 - 11h00

 

Hội trường 1

 

3

Thi môn viết Đề án

Ngày 06-12-2016

8h00 - 17h00[1]

 

Giảng đường A14

 

4

Thi môn Kiến thức chung

Ngày 07-12-2016

8h00 - 11h00

 

Giảng đường A14

 

Thi viết Ngoại ngữ

15h00 - 16h30

Giảng đường A14

 

5

Thi môn Tin học

Ngày 08-12-2016

 

8h00 - 11h00

Nhà A8, Viện Thông tin khoa học

 

Thi phỏng vấn Ngoại ngữ

13h30 - 17h00

Giảng đường A14

 

 

6

Thi bảo vệ Đề án 

Từ ngày 09-12

đến hết ngày

10-12-2016

 

8h00 - 11h30

 

Giảng đường A14

 

 

14h00 - 17h00

 

 Ghi chú: (1) Cán bộ, công chức dự thi được chủ động nghỉ ăn trưa đối với môn thi viết Đề án

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất