Một số nội dung trọng tâm ôn tập môn Tin học phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2013
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Một số nội dung trọng tâm ôn tập môn Tin học phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2013.

Tải ở đây.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất