Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng - đoàn thể năm 2014
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng - đoàn thể năm 2014.

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

Chuyên đề 4

Chuyên đề 5

Chuyên đề 6

Chuyên đề 7

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất