BHXH tỉnh Yên Bái: Tăng cường truyền thông chính sách BHYT
Tăng cường truyền thông chính sách BHYT đến với người dân.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã và đang chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế hằng năm chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chính sách BHYT ở địa phương đạt hiệu quả.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền; phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là tăng cường thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông (Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình địa phương) tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của tấm thẻ BHYT, tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT từ đó người dân hiểu được và tích cực tham gia. Mặt khác, trong những năm qua chính sách BHYT đã được Đảng và Nhà nước chăm lo, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã được từng bước cải thiện, cơ sở khám, chữa bệnh ngày càng được Nhà nước đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, người dân được hưởng nhiều quyền lợi trong chăm sóc sức khỏe ...

Nhờ làm tốt công tác truyền thông chính sách pháp luật BHYT, mà trong những năm qua số người tham gia BHYT hằng năm tăng nhanh. Đến hết tháng 12-2023 toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 805.100 người tham gia BHYT, đạt 95% dân số tham gia BHYT, hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao. Mỗi năm có hàng nghìn lượt người tham gia BHYT đi khám, bệnh chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả với số tiền lớn. Năm 2023 có khoảng 1.276,3 lượt bệnh nhân đi khám, chữa bệnh (KCB), được quỹ BHYT chi trả với số tiền trên 776,9 triệu đồng; trong đó nhiều bệnh nhân có thẻ BHYT mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày được quỹ BHYT chi trả số tiền lớn.

Để công tác truyền thông chính sách BHYT ngày càng có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ sở KCB tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu hơn lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHYT; phối hợp với ngành Y tế kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong KCB BHYT; tổ chức tốt công tác giám định BHYT; phối hợp với các cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB và sử dụng quỹ KCB BHYT có hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất