Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5-2020 vào cùng một kỳ
Nhân viên bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả
Công văn số 1020/BHXH-TCKT nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tiếp theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25-3-2020 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5-2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ. Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải bảo đảm an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất