Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu Khai mạc Hội nghị ASSA 36.

Với cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, phát biểu Khai mạc Hội nghị ASSA 36, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh  nhấn mạnh: Trong một năm vừa qua, các tổ chức thành viên ASSA đã thực hiện Tuyên bố chung được ký kết tại Hội nghị ASSA 35 và cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực; nỗ lực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển ASXH trong khu vực bền vững theo tinh thần và mục tiêu xuyên suốt của ASSA đã đề ra từ ngày đầu thành lập. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho hiệu quả hoạt động hợp tác của 20 tổ chức thành viên ASSA, từng bước đi vào chiều sâu và thực chất tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi thành viên cũng như cả Hiệp hội. 

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ rà soát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, đánh giá vai trò điều phối, tổ chức của BHXH Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng thư ký ASSA 2018-2019. Giới thiệu Ấn phẩm ASSA 20 năm do BHXH Việt Nam chủ trì biên soạn và xuất bản; thông tin chi tiết về 20 tổ chức thành viên, cùng những dấu mốc quan trọng xuyên suốt 20 năm thành lập ASSA.

Các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện các vấn đề xoay quanh chủ đề chính: “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới ASXH”. 

BHXH Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASSA điều hành Lễ trao Giải thưởng ASSA năm 2019, trao 18 giải thưởng thuộc 6 hạng mục cho đại diện 18 tổ chức thành viên ASSA. Đặc biệt, BHXH Việt Nam được trao tặng Giải thưởng về “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

Các tổ chức thành viên nhận Giải thưởng ASSA 2019.

Hội nghị sẽ bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020, thảo luận định hướng, giải pháp hướng tới mục tiêu tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ, nhằm xây dựng một cộng đồng ASXH ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất