BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách TTHC, hướng tới sự hài lòng của người dân

Kết quả bước đầu…

Từ năm 2009 đến nay, Ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các TTHC (từ 263 thủ tục xuống còn 28 thủ tục); giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (từ 335 giờ xuống còn 147 giờ); giao dịch điện tử với các đơn vị tham gia BHXH đạt trên 90%; thực hiện kết nối với gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh (gần 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh); tin học hóa hầu hết các lĩnh vực, nghiệp vụ chính của ngành; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho 19/28 TTHC. Đồng thời, Ngành đã phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Ngành làm cơ sở để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm; hiện nay đang tích cực xúc tiến việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với CSDL của các bộ, ngành, địa phương. Với những nỗ lực trên, BHXH Việt Nam hai năm liền giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, được đánh giá là “một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và xây dựng CSDL quốc gia BHXH”. Theo kết quả khảo sát của VCCI tháng 6-2017: 91% doanh nghiệp đánh giá vướng mắc đã và đang được giải quyết; 87% doanh nghiệp đánh giá thời gian giải quyết nhanh và vừa phải. Theo đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế, môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam được cải thiện 13 bậc so với năm 2016 (trong đó, chỉ số nộp thuế và BHXH tăng 36 bậc).

…Giải pháp tiếp theo


BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình, TTHC gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác các CSDL của các bộ, ngành. Cụ thể, mục tiêu sẽ cắt giảm tối thiểu 25% số TTHC đối với lĩnh vực chính sách BHYT và lĩnh vực chi trả BHXH so với năm 2018; cắt giảm tối thiểu 20% thành phần hồ sơ; 35,47% số tiêu thức; 20,83% số biểu mẫu; rút ngắn thời gian thực hiện TTHC  lĩnh vực chính sách BHXH so với năm 2018. Để bảo đảm công bố, công khai TTHC kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tìm hiểu, bên cạnh việc công khai, minh bạch các TTHC thông qua các hình thức truyền thống như: niêm yết tại trụ sở cơ quan BHXH, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, cập nhật trên CSDL quốc gia để mọi người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu..., để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, các hình thức niêm yết TTHC cần đa dạng, phong phú và thuận tiện hơn để đáp ứng mục tiêu phục vụ cho nhiều đối tượng.


Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong đó, Ngành sẽ xây dựng Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa góp phần tăng tốc độ xử lý giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của ngành BHXH, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH.

Mô hình giải pháp thu điện tử:


Mô hình giải pháp chi điện tử:


Ngành cũng sẽ hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và cung cấp các công cụ, tiện ích để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH được thuận tiện, cung cấp dịch vụ công điện tử, hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động. Các ứng dụng trên nền tảng di động sẽ cho phép truy cập, tra cứu và khai thác thông tin một cách tiện lợi và đa dạng cho các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

Việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ xác định rất cần thiết và cần ưu tiên xây dựng sớm để làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, giao cho BHXH Việt Nam làm cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Năm 2019, ngành đang tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia BHXH; quản lý dữ liệu quá trình thu nộp, chi trả BHXH, thông tin đơn vị tham gia BHXH… Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất các “hành lang” pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử. Riêng đối với người dân, dữ liệu bảo hiểm là dữ liệu chứa thông tin BHYT, xã hội, thất nghiệp của công dân. Vì vậy, công dân cần theo dõi các thông tin của mình được nhà nước nắm giữ nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của mình, đồng thời cũng làm cơ sở để theo dõi, định hướng về y tế, an sinh xã hội ở hiện tại và trong tương lai.

BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.                           

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất